Leedu prokuratuur saatis kohtusse OMONi süüasja

FOTO: Wikipedia

Leedu prokurörid lõpetasid kohtueelse uurimise Vilniuse miilitsa eriüksuse (OMON) juhtide kuritegudest 1991. aastal ning edastasid selle kohtule.


Kahtlusaluseid süüdistatakse sõja- ja inimsusevastastes kuritegudes, teatas peaprokuratuur täna.

Et Venemaa keeldub endisi OMON-i juhte Boleslav Makutõnovitši ja Vladimir Razvodovit välja andmast, hakatakse nende üle kohut mõistma tagaselja.

«Pärast süüdistusakti koostamist antakse kriminaalasi üle kohtule, aga süüdistusakti koopia saadetakse vastavalt kriminaalprotsessi seaduse ja rahvusvahelistes kokkulepetes sätestatud protseduuridele süüdistatavatele,» märgib prokuratuur.

Tänu kaks aastat tagasi vastu võetud kriminaalseadustiku muudatustele võib süüdistatavate üle kohut pidada tagaselja.

Varem on prokuratuur teatanud, et Makutõnovitši ja Razvodovit süüdistatakse Leedu-vastaste tegude toimepanemises ajavahemikul alates 1991. aasta 11. jaanuarist kuni 25. augustini. Nende suhtes on väljastatud Euroopa vahistamisorder.

1991. aasta 13. jaanuari ööl hukkus Nõukogude armee üksuste tormijooksu käigus Vilniuse teletornile ning ringhäälinguhoonele 14 inimest, sajad said vigastada. Sama aasta 31. juulil tapeti Medininkai piiripunktis seitse politsei- ja tollitöötajat, kes kaitsesid tol hetkel veel Nõukogude Liidu tunnustuseta Leedu piiri.
 

Tagasi üles