The Economist: igavasse riiki on turvaline sündida

The Economist: igav riik tagab turvalise ja õnneliku elu

FOTO: SCANPIX

Majandusväljaanne The Economist avaldas erinevate riikide kohta käiva uuringu, milles võrreldakse neisse riikidesse sündivate inimeste võimalikkust õnnelikuks eluks.

Eelmises samalaadses uuringus 1988. aastal oli esikohal USA, nüüd on selliseks riigiks Šveits.

Teisel positsioonil on Austraalia ja kolmas on Norra. Järgnevad Rootsi, Taani, Singapur, Uus-Meremaa, Holland, Kanada ja Hongkong.

Nimekirja lõpus olevad kolm riiki, milleks on Ukraina, Kenya ja Nigeeria, on sünnipaiga ja õnnelikkuse seisukohast kõige viletsamad.

Uuringus võeti arvesse erinevaid aspekte nagu riigi jõukus, kuritegevuse määr, avalike ja sotsiaalteenuste kättesaadavus ja kvaliteet ning pereelu. Kokku võeti arvesse 11 aspekti.

Uuringus püüti ennustada, millised on 2013. aastal sündivate laste väljavaated. Sellel aastal sündivad lapsed saavad täisealiseks 2030. aastal. Suur osa elust muutub aeglaselt, kuid on ka neid asju, mis järgneva 18 aasta jooksul võivad muutuda kiiresti. Üks selliseid on sissetulekud.

Hoolimata seni kestvast majanduslangusest on mingil määral ka neid asju, mis elu parandavad. Maailma eri paikades on hinnad langenud ning inimeste sissetulekud on aina suuremad. Samuti on kasvanud keskmine eluiga ning aina enamates riikides on sõnavabadus.

Eurokriis on siiski oma jälje jätnud, see on kaasa toonud töötuse ja kahandanud turvatunnet.

Uuring näitas, et nüüdsel väga ebakindlal ajal pakuvad turvalist ja õnnelikku elu niinimetatud igavad ja pikaajalise stabiilsusega riigid.

Šveitsis on 500 aastat rahu ja demokraatia olnud.

Tagasi üles