Vaatamata nädalapäevad kestnud protestidele teisaldas arendusfirma umbes 250 politseiniku valvsa pilgu all osa ajaloolisest Berliini müürist, et teha ruumi rajatavatele kortermajadele. Kokku on kavas teisaldada 22 meetrit kunagi sotsialistlikku Ida-Saksamaad Lääne-Saksamaast peaaegu kolmekümne aasta jooksul eraldanud müürist, milles protestijad näevad aga vabaduse sümbolit.