Soome kärbib valdade arvu kiirelt ja põhjalikult

Regionaalminister Siim Kiisler vahetamas mõtteid eile Tallinna külastanud Soome kolleegi Henna Virkkuneniga.

FOTO: Toomas Huik

Äsja Eestit külastanud Soome regionaalminister Henna Virkkunen kinnitas Postimehele antud intervjuus, et põhjanaabrid kärbivad oluliselt valdade arvu ja seda juba lähiajal.

Soome valitsus on esitanud seaduseelnõu valdade ulatusliku ühendamise kohta, sh kohustuslikus korras. Kas teil on kohustuslikust ühendamisest juba kogemusi?

Valitsuse poolt Eduskunnale antud eelnõu, mis praegu on arutusel, põhineb sellel, et vallad peavad tegema ühe aasta jooksul naabritega ühinemisuuringu. Valla minimaalne elanike arv hakkab olema 20 000. Sellest reeglist võib taotleda piirkondlikke erandeid, näiteks Lapis või Ida-Soomes, kus vahemaad on väga pikad.

Vallad saavad uuringuteks aega 1. juulini 2014. Need vallad, kes selleks ajaks ühinemisotsuse ära teevad, saavad riigilt ühinemistoetust ja muud abi muudatuste tegemiseks, näiteks oma IT-süsteemide uuendamiseks.

Neisse valdadesse, kes aasta jooksul ei korralda uuringut või ei tee liitumisotsust, saadab uuringu tegija riik.

Sundliitmist Soome seadus ette ei näe, st ikkagi on nii, et vallad otsustavad ühinemise ja valitsus teeb lõpliku otsuse. Ainult sellisel juhul, kui vallal on nii tugevad majandusprobleemid, et ta ei suuda enam oma elanikele põhiteenuseid pakkuda, saab valitsus õiguse omavalitsust ühinema kohustada.

Kui palju on Soomes neid valdu, kes toime ei tule, nii et asi võib minna sundliitmiseni?

Viimasel ajal on kriisivaldu olnud paar tükki aastas ja üldjuhul on neile alati leitud partner vabatahtlikus korras. Igaks juhuks aga on nüüd varuks ka variant, et tuleb otsustada sundliitmine. Kriisivallad saavad ka rohkem ühinemistoetust ehk nende ühendamiseks saab naabervald rohkem abi.

Mis on Soomes haldusreformi korraldamise peamine põhjus?

Tahame omavalitsuste tegevust tõhustada. 300 valda on liiga palju. Soomes on valdadele pandud seadusega 550 ülesannet. Valdade korraldada on nii haridus, sotsiaal- ja tervishoid kui ka planeerimine. Paljud vallad on nii väikesed, et ei suuda kõiki ülesandeid täita. Vajame suuremaid valdu, kus töötaks piisaval hulgal professionaale ja spetsialiste.

Kui suured on teie väiksemad omavalitsused praegu?

Soome valdade mediaansuurus on 6000 elanikku. Üldjuhul on nüüd tarvis liitumisi, kus ei ühine mitte kaks, vaid kolm kuni viis valda. See annaks tulevikku silmas pidades piisava suurusega omavalitsused.

Mitu omavalitsust Soomes alles jääb?

Hea oleks alla saja.

Tagasi üles