ÜRO: maailma rahvaarv kasvab 2100. aastaks 10,9 miljardini

Prognoosi kohaselt peaks maailma rahvaarv 2100. aastaks küündima pea 11 miljardini.

FOTO: SCANPIX

Maailma rahvaarv kasvab järgmisel kuul 7,2 miljardini ning peaks prognoosi kohasel küündima 2100. aastal 10,9 miljardini, seda eelkõige sündide suure arvu tõttu vaesetes riikides, teatas ÜRO.

Kuna maailma tulevane rahvaarv on seotud viljakusega, võib planeedi rahvaarv sajandi lõpus ulatuda isegi 16,6 miljardini või langeda 6,8 miljardini, seisis ÜRO raportis «Maailma rahvastiku väljavaated» (World Population Prospects).

Maailmaorganisatsiooni raportis keskendutakse eelmainitud kahe äärmuse vahel asuvale konservatiivsele prognoosile.

Arengumaade rahvaarv peaks tõusma tänavuselt 5,9 miljardilt 2050. aastaks 8,2 miljardi ning 2100. aastaks 9,6 miljardini, nähtus raportist.

Kõige vaesemate inimeste arv peaks suurenema selle aasta 898 miljonilt 1,8 miljardini 2050. aastal ning 2,9 miljardini 2100. aastal.

Planeedi arenenumate piirkondade rahvaarvus prognoosi kohaselt suuri muutusi oodata ei ole, see näitaja peaks tõusma selle aasta 1,25 miljardilt 2100. aastaks 1,28 miljardini.

Raportis kirjutatakse, et arenenud piirkondade rahvaarv langeks, kui seda ei hoiaks samal tasemel sisseränne vaesematest piirkondadest. See näitaja peaks suurenema 2013.-2050. aastani 2,4 miljoni inimese võrra aastas.

Valdav osa rahvastiku kasvust ajavahemikul 2013.-2050. tuleb kõrge sündimuskordajaga riikide arvelt, mis asuvad peamiselt Aafrikas. Üle poole kogu rahvastiku kasvust ajavahemikul 2013.-2100. langeb kaheksa riigi õlule: Nigeeria, India, Tansaania, Kongo Demokraatlik Vabariik, Niger, Uganda, Etioopia ja USA.

Arenumates piirkondades on hetkel 23 protsenti rahvastikust üle 60 aasta vana. Selle elanikkonnakihi osakaal peaks tõusma aastaks 2050 32 ja aastaks 2100 34 protsendini.

Maailma mastaabis kolmekordistub 60-aastaste ja vanemate inimeste arv 2100. aastaks. Arengumaades suureneb selles vanuses inimeste arv 2050. aastaks poole võrra ning 2100. aastaks kolm korda.

Tagasi üles