Euroopa Liit hakkas arutama Islandi liitumisavaldust

Euroopa Liidu liikmete lipud.

FOTO: SCANPIX

Euroopa Liidu välisministrid otsustasid edastada Islandi ELiga liitumisavalduse Euroopa Komisjonile arvamuse saamiseks.

Täna toimunud Euroopa välisministrite nõukogul arutasid ministrid seoses Islandi liitumisavaldusega laienemispoliitikat ning nõukogu otsustas küsida Euroopa komisjonilt liitumisavaldusele hinnangu ehk avis, et saaks alustada Islandi liitumisläbirääkimistega.

Välisminister Urmas Paeti sõnul on Islandil hinnanguliselt kaks kolmandikku ELiga liitumise tingimustest juba täidetud.

Paeti hinnangul ei peaks liitumistaotlusi ja komisjonilt arvamuse küsimist politiseerima, sest tegemist on ennekõike tehnilise protsessiga, kus kõiki koheldakse liitumiskriteeriumide täitmisel samadel alustel.

«Eesti toetab liitumisläbirääkimiste alustamist Islandiga peatselt ning seejärel Islandi liitumist Euroopa Liiduga,» märkis Paet.

Välisminister Paeti sõnul taaskinnitab välisministrite nõukogu ühtlasi oma järelduses, et Euroopa Liit toetab täielikult ka Lääne-Balkani riikide Euroopa perspektiivi, rõhutades samas, et Albaania liikmekssaamise avaldust käsitletakse uuesti pärast Albaanias toimunud valimisi.

Lisaks otsustasid Euroopa välisministrid pikendada Euroopa Liidu vaatlusmissiooni Georgias 2010. aasta septembri keskpaigani.

Euroopa Liidu eesistujariik Rootsi tegi üldasjade istungil lühiülevaate käesoleva poolaasta prioriteetsest valdkondadest, milleks on nii majandus- ja rahandusteemad, Kopenhaageni kliimakonverentsi ja Läänemere strateegia ettevalmistused kui ka laienemispoliitika ning naabruspoliitika edasiarendamine. Välisminister Urmas Paeti sõnul on Eesti jaoks üheks olulisemaks teemaks Läänemere strateegia heakskiitmine ja selle edukas rakendamine.

Euroopa Liidu välisministritel on kõne all ka olukord Moldovas. «Vajalik on Moldova ja Euroopa Liidu suhete süvendamine, ent see peab toimuma ühiste väärtuste baasil,» ütles välisminister Paet.

Tagasi üles