Ukraina süüdistab Rumeeniat Doonau kahjustamises

Doonau jõgi.

FOTO: AFP / Scanpix

Ukraina süüdistab Rumeeniat ÜRO piiriülese keskkonnamõju hindamise konventsiooni (Espoo konventsioon) rikkumises oma projektide elluviimisel Doonau jõe deltas.

Ukraina välisministeeriumi erivolitustega saadik Aleksei Šovkopljas ütles Kiievis ajakirjanikele, et see tõik leiab kajastamist ka konventsiooni järgimist jälgiva komisjoni raportis.

Ukraina süüdistused olid 16.-17. septembril juhtuks komisjoni istungil Genfis, millel osalesid ka Ukraina ja Rumeenia delegatsioonid.

Šovkopljasi sõnul seisneb Rumeenia negatiivne tegevus esmajoones süvistus- ja rannikukindlustustööde elluviimises Sulina ja Sfintu Gheorghe harudes, mis on toonud kaasa veetasakaalu kunstliku ümberjaotumise Rumeenia territooriumile jäävate harude kasuks.

Lisaks sellele heidab Rumeenia pool harudest üles tõstetud pinnase Doonau vetesse, muu hulgas Kilia harusse, reostades seda raskemetallide ja muude keemiliste ühenditega.

Espoo konventsioon on riikidevaheline lepe, mis seab osalistele kohustuse hinnata teatud tegevuste piiriülest mõju varases kavandamisjärgus. Samuti kohustab see riike üksteist vastastikku teavitama ja kaasama kõigi planeeritavate märkimisväärset piiriülest keskkonnamõju omavate projektide mõju hindamisse.

Konventsioon allkirjastati 1991. aastal ning see jõustus 1997. aasta 10. septembril.

Tagasi üles