Europarlamendi saadikud peaksid selgitama Aserbaidžaani-reise
Valimisturismis lõi kaasa ka Kristiina Ojuland! Täpsustatud kell 23.50!

Hääletamine europarlamendis.

FOTO: SCANPIX

Osa Euroopa Parlamendi saadikuid paistab olevat andunud valimisturismi nimelisele kiusatusele, leiab väljaanne European Voice. Teiste seas mainib väljaanne ka Eestist pärit eurosaadikut Kristiina Ojulandi.

«Vaid puhas lollus või tühine äraostetavus tundub saavat olla ainus selgitus, miks Euroopa Parlamendi saadik otsustab minna mitteametliku vaatlejana Bakuusse riigi sealset võltsi ja pettusi täis presidendivalimist vaatlema,» kirjutab European Voice.

Muidugi võib olemas olla selliseid eurosaadikuid, kes maksavad oma reisi eest ise, suudavad saavutada valimisprotsessile piiranguteta juurdepääsu ning esitada seejärel parlamendile oma ausa raporti, aga selline haruldane parlamendisaadiku liik on veel avastamata ja ühtki sellist raportit pole keegi esitanud. Selle asemel on väljaanne sunnitud tutvustama eurosaadikuid, kes paistavad olevat langenud valimisturismi kütkeisse, kelle jaoks valimised paistavad olevat sobiv ettekääne, et reisida riiki, kuhu muidu pole põhjust sattuda, ööbida uhketes hotellides ja teha seda kõike kellegi teise kulul.

Näiteks sõitsid Ivo Vajgl Sloveeniast, Alexandra Thein Saksamaalt ja Hannu Takkula Soomest (kõik Europarlamendi liberaalide ALDE-fraktsiooni liikmed) Aserbaidžaani valimisi mitteametlikult vaatlema Saksamaal tegutseva Saksa-Aserbaidžaani Suhete Arendamise Ühingu raha eest, mis paistab olevat Aseri valitsusringkondade huve esindav halvastivarjatud fassaad-organisatsioon.

European Voice küsib, kas need lihtsameelsed tõesti uskusid, et nende vaikivat kohalolekut ei tõttu mingil moel ära kasutama president Ilham Alijevi administratsioon ja toetajad? Nende fassaad-ühingu lääge raport näitab ilmekalt nende saadikute nõndanimetatud sõltumatust.

Eesti liberaalist eurosaadiku Kristiina Ojulandi tunnustavaid sõnu valimiste läbiviimise kohta tõttas kohe tsiteerima Aserbaidžaani riiklik meedia. Ojulandi büroost teatati Postimehele, et  ta käis Aserbaidžaanis Aserbaidžaani parlamendi kutsel ning et reisiga seotud kulud kattis Kristiina Ojuland enda reisidega seonduvast eelarvest.

Kohaliku riigimeedia teatel õnnitles Ojuland Aserbaidžaani rahvast vabade ja ausate valimiste läbiviimise puhul. Ojuland rõhutas Aserbaidžaani arengut demokratiseerumise suunas. «Valimised olid läbipaistvad, vabad ja ausad. Ükski riik ei ole täiuslik, kõigil on puudusi, aga me näeme demokraatia arengut Aserbaidžaanis,» ütles Ojuland.

Väljaande hinnangul on ka Europarlamendi ametliku vaatlusdelegatsiooni raport piinlik, aga vähemalt sõitsid need inimesed valimisi vaatlema ELi ametlike vaatlejatena ja ELi raha eest. Kellegi teise raha eest reisinud saadikud peaksid aga European Voice’i hinnangul selgitama oma valijale, kuidas säärane reis Aserbaidžaani sai olla olulisem näiteks Europarlamendi plenaaristungitest osavõtust.

European Voice rõhutab, et eelseisvate Euroopa Parlamendi valimiste valguses peaks just EP liberaalide fraktsioon, mis ei paista suutvat oma Aserbaidžaani kaduvaid liikmeid üleüldse korrale kutsuda, selgitama valijaile, mis mõtet on neid üldse valida ja mis kasu neist on. Loomulikult on valitud saadikul õigus minna kuhu iganes ja vaadelda mida tahes, aga samamoodi peaks olema valijail õigus anda sellise tegutsemise tulemuslikkuse kohta oma hinnang. Aserbaidžaanis seigelnud eurosaadikuid peaks väljaande hinnangul korrale kutsuma nende koduparteid ja eelkõige muidugi valijad.

Kes ei suuda oma käitumist selgitada, ei vääri tagasivalimist. Vastasel juhul pole Euroopa parlamentaarne demokraatia palju etem Aserbaidžaani omast, leiab European Voice.

Tagasi üles