Leedulaste vastuseis homoabielule on süvenenud

Leedu homoseksuaalid paraadil.

FOTO: SCANPIX

Leedulaste ülekaalukas enamus ei poolda samasooliste abielu või tsiviilpartnerluse seadustamist, selle vastaliste osakaal on suurenenud, selgus teisipäeval avaldatud arvamusuuringu tulemustest.


Leedu notarite koja tellitud arvamusküsitluse kohaselt suhtub samasooliste partnerluse registreerimise võimalusse positiivselt või pigem positiivselt 7 protsenti leedulastest.

Homosuhte registreerimise võimalust pidas rahuldavaks 4 protsenti küsitlusele vastanuist.

Samal ajal väljendas 79 protsenti küsitlusele vastanuist samasooliste registreeritud kooselu suhtes negatiivset hoiakut ning 10 protsenti ei oma enda sõnul kindlat seisukohta.

Võrreldes 2012. aasta oktoobri näitajatega on samasooliste kooselu registreerimise pooldajate osakaal langenud 3 protsendipunkti võrra (2012. aastal 10 protsenti) ning selle suhtes negatiivselt meelestatud leedukate osakaal suurenenud 5 protsendipunkti võrra (2012. aastal 74 protsenti), teatas Leedu notarite koda.

Negatiivselt suhtuvad leedulased ka homoabielude registreerimisse - 5 protsenti hindas seda võimalust positiivseks või pigem positiivseks, 3 protsenti rahuldavaks, 84 protsenti negatiivseks ning 8 protsenti ei omanud kindlat seisukohta.

Aasta varem toetas homoabielusid 7 protsenti ning selle vastu oli 78 protsenti küsitletutest.

Uuringufirma Vilmorus küsitles novembris 1000 täisealist leedulast.

Tagasi üles