Ameeriklased toetavad endiselt puurtornide rajamist merre

Louisiana ranniku lähistel põlema süttinud Deepwater Horizon naftapuurplatvorm.

FOTO: SCANPIX

Vaatamata Mehhiko lahes lekkivale nafta puuraugule ja hiiglaslikule looduskatastroofile toetab enamik ameeriklasi endiselt merre naftapuurplatvormide rajamist.

Uuringufirma TRC palus 522 täiskasvanud ameeriklasel vastata küsimusele, kas nad toetavad valitsuse otsust peatada ajutiselt katsepuurimised puurtornidel, mis asuvad sügavamal kui 150 meetrit, vahendas Reuters.

Küsitluses osalenutel tuli anda vastus skaalal null kuni kümme, kus 0 tähistas vastuseisu naftapuurtornidel töö jätkamise vastu ja 10 poolthoidu katsepuurimiste jätkamisele.

Keskmine näitaja küündis 6,3 punktini, mis näitab, et ameeriklased toetavad vaatamata Mehhiko lahe looduskatastoofile nafta puurimist merel.

Küsitlusest selgus ka, et toetus oli suurem vabariiklaste poolehoidjate hulgas (keskmine näitaja 7,8), demokraatide valijatel oli vastav näitaja 5,4. Ka leidsid uurimuses osalenud, et nafta puurimine merel aitab säilitada Ühendriikide konkurentsivõime.

Aprillis andis president Barack Obama käsu peatada kuueks kuuks katsepuurimised Mehhiko lahe puurtornidel, kuni on selgunud naftareostuse tagamaad.

Tagasi üles