Venemaa asub karistama ajaloo «vääriti tõlgendajaid»

9. mai paraad 2010. aastal Moskva Punasel väljakul.

FOTO: SCANPIX

Venemaa president Vladimir Putin allkirjastas täna seaduseelnõu, mis võimaldab natside poolt toime pandud sõjakuritegusid eitavaid isikuid karistada rahatrahvi või vanglaga.

Möödunud kuul Vene parlamendi mõlemas kojas heaks kiidetud eelnõu järgi ei tohi eitada Nürnbergi sõjatribunali poolt kindlaks tehtud fakte teljeriikide poolt toime pandud kuritegude kohta.

Samuti muutub kriminaalkorras karistatavaks valede andmete levitamine Nõukogude Liidu tegevuse kohta Teise maailmasõja päevil. Nii võimaldab seadus karistada ka näiteks isikut, kes nimetab 1940. aastal Eestiga toimunut Venemaal avalikult okupatsiooniks, sest Venemaa ametlik seisukoht on, et Eesti ja teised Balti riigid ühinesid NLiga vabatahtlikult.

Süüdimõistmise korral võidakse süüalusele määrata kuni viie aasta pikkune vangistus või 500 000 rubla suurune rahatrahv. Seejuures ähvardab karmim karistus neid, kes levitavad «valesid» massiteabekanalites.

Juba varem oli Venemaal keelatud natsisümboolika ja natside poolt kirja pandud tekstide levitamine. Käesoleva seaduse vastuvõtmiseks on võimupartei Ühtse Venemaa eestvedamisel tehtud ettevalmistusi juba kaua ning korduvalt muudeti eelnõus kirja pandud formuleeringuid.

Tagasi üles