Läti raport: Venemaa tegevus näitab, et ta peab NATO-t ohuks

Läti ja NATO lipud Riias.

FOTO: SCANPIX

Venemaa tegevus Ukraina suhtes näitab, et Vene poliitiline eliit käsitleb NATO-t ohuna rahvuslikule julgeolekuna ning sõjalist tegevust kasutatakse poliitiliste eesmärkide saavutamiseks, on öeldud Läti peaministri Laimdota Straujuma raportis parlamendile.

Kui Venemaal säilib praegune poliitiline süsteem, mil valitsevad ebastabiilsus ja majanduslikud väljakutsed, siis tekitatakse välisoht, et koondada praegusele eliidile lojaalset ühiskonda, on öeldud esmaspäeval Läti valitsuses läbi vaadatud raportis.

Venemaa tegevus Ukrainas on välja toonud kaks olulist arengutendentsi, mida tuleb rahvuslikku julgeolekut analüüsides arvesse võtta. Esiteks näitas Krimmi operatsioon, et Venemaa on välja arendanud kõrge valmisoleku ja mobiilsusega üksused, vähendades sel moel oluliselt varajase hoiatuse aega.

Teiseks on infosõda muutunud nii sise- kui ka välispoliitiliselt Venemaa sõjalise strateegia osaks. Kolmandaks on Venemaa valmis saavutama oma poliitilisi sihte, kasutades asümmeetrilist sõjalist strateegiat, on öeldud ettekandes.

Oluliseks teguriks, mis mõjutas Läti julgeolekut, oli Venemaa sõjaline aktiivsus tema Lõuna ja Lääne sõjaväeringkonnas. 2013. aastal jätkas Venemaa oma relvajõudude moderniseerimist, arendades taristust ning viies suure intensiivsuse ja ulatusega läbi mitu sõjalist õppust Balti riikidega piirnevatel aladel. 2013. aastal viis Venemaa koos Valgevenega läbi mastaapsed sõjaväeõppused Zapad-2013.

Jätkub Vene sõjabaasi moderniseerimine Pihkva oblastis Ostrovis, 30 kilomeetri kaugusel Läti piirist, samuti on sagenenud Vene sõjalennukite, eriti strateegiliste pommitajate lennud Läänemere kohal, osutas Strajuma.

«Koos liitlastega NATO-st oleme me operatiivselt ja efektiivselt reageerinud, astunud konkreetseid samme kaitse tugevdamiseks alliansi kogu territooriumil, sealhulgas Balti regioonis. Eelmisel aastal toimusid 2.-9. novembrini Lätis ja Poolas NATO ja tema partnerite õppused Steadfast Jazz 2013, kus kontrolliti NATO jõudude valmisolekut reageerida igat liiki väljakutsetele ja ohtudele,» on öeldud raportis.

Tagasi üles