Statistika: võõramaalasel on Rootsis väga keeruline tööd leida
Tööturule on raske siseneda ka Kreekas, Hispaanias ja Belgias

FOTO: SCANPIX

Rootsi kuulub nende Euroopa riikide hulka, kus migrandil on tööturule väga keeruline siseneda, näitab ajalehe Dagens Nyheteri uuring.

Rootsist ettepoole jäävad selles osa vaid Kreeka, Hispaania ja Belgia.

Iga viiendal Rootsi elanikul on välismaine päritolu. See hõlmab neid, kes on sündinud välismaal või kelle üks vanematest on sündinud välimaal.

Mullu andsid ametivõimud ajutise või alalise elamisloa 116 587 migrandile, mis on rekordiliselt suur näitaja. Selle sajandi algusega võrreldes on number kahekordistunud. Enim on suurenenud Aasiast pärit sisserännanute arv.

Välismaalaste seas on tööpuudus suur – aastal 2013 oli töötuid 16,2 protsenti, 2006. aastal oli see number 13,1 protsenti. Rootslaste seas on töötuse määr samal perioodil suurenenud vaid 0,2 protsendipunkti võrra, kerkides mullu 6,3 protsendini.

Välisriigist pärit inimeste tööhõive on samal ajal veidike paranenud. See on 57,8 protsenti, võrreldes rootslaste 67,5 protsendiga.Kõige keerulisem on saada tööd Aafrikast pärit sisserännanul.
Rootsi neljas positsioon Eurostati statistikas, mis puudutab siserännanute kehva integreerimist, on püsinud muutumatuna.

Välismaise päritoluga inimesed saavad rootslastest harvemini haridusele vastavat tööd. Näiteks kõrgharidusega võõramaalastest meestest töötas 37 protsenti oma haridustasemest madalamal töökohal. Rootslaste seas oli vastav näitaja 17 protsenti.

Rootsi ootab sel aastal 80 000 varjupaigataotlejat. Riik on lubanud, et võtab vastu kõik Süüria saabuvad põgenikud.

Tagasi üles