USA elanikud peavad tõenäoliseks naispresidendi valimist

USA endine välisminister Hillary Clinton.

FOTO: SCANPIX

Umbes 73 protsenti USA elanikest on seisukohal, et nende eluajal valitakse ametisse naispresident ning mehed säilitavad äris oma domineeriva rolli, ilmnes eile avaldatud Pew Research Centeri uuringust.

Washingtonis tegutsev Pew Research Center küsitles novembris veebi teel 1835 täiskasvanut. Uuringu keskmes oli Ühendriikide kodanike arusaam naistest ja juhtimisest tänapäeval.

Enamik küsitletuist ei tajunud erinevusi naiste ja meeste juhtimisoskustes, nagu näiteks intelligentsus ning innovatsioonioskus.

Muu hulgas paluti respondentidel seletada, miks on poliitilisi juhte meeste seas rohkem. Vastanud meestest 28 ja naistest 47 protsenti arvasid, et naistele seatakse meestest kõrgemaid standardeid.

Ligikaudu kolmandik küsitletud meestest ja umbes pooled naistest arvasid, et ärimaailmas hinnatakse naisi meestest karmimalt.

Umbes kolm neljandikku inimestest ütlesid sellest hoolimata, et USA-s valitakse nende eluajal ametisse naispresident. Vastupidisel seisukohal oli viiendik vastanuist.

Kõige entusiastlikumalt suhtuvad naispresidendi valimisse demokraatide toetajad. Käesoleval hetkel keerlevad spekulatsioonid, et Hillary Clinton võib uuesti kandideerida 2016. aasta presidendivalimistel.

Umbes 52 protsendi küsitletud meeste ja 55 protsendi naiste meelest säilitavad mehed ärimaailmas enamuse isegi ajal, mil naiste osakaal ettevõtete juhtkondades kasvab.

Ligikaudu 36 protsenti vastanutest arvasid, et juhtivale ametikohale pürgiva naise jaoks on parem saada lapsi karjääri alguses. 40 protsendi hinnangul peaks lapsi sooviv naine ootama kuni tema karjäär on väljakujunenud.

«Umbes viiendiku (22 protsenti) hinnangul oleks parem üldse mitte lapsi saada,» kirjutas Pew uuringuagentuur oma veebilehel.

Tagasi üles