Europarlament soovib keelata loomade toiduks kloonimise

Komisjonil palutakse keelata kloonitud loomadest või nende järeltulijatest valmistatud lihatoodete turuleviimine ja import. Pildilolev sink ei ole valmistatud kloonitud loomadest.

FOTO: Peeter Kümmel/ Sakala.

Euroopa Parlament võttis täna vastu resolutsiooni, millega Euroopa Komisjonil palutakse õigusaktides keelata loomade toiduks kloonimine.

Komisjonil palutakse muu hulgas keelata loomade kloonimine toidu saamise eesmärgil ning kloonitud loomadest või nende järeltulijatest valmistatud liha- või piimatoodete turuleviimine ja import, teatas europarlamendi pressi- ja infoosakond.

Resolutsiooni poolt hääletas 622, vastu 32 ja erapooletuks jäi 25 saadikut.

Resolutsioonis tuuakse esile, et Euroopa toiduohutusamet avaldas juulis teadusliku arvamuse loomade kloonimise mõjude kohta toiduohutusele, loomade tervishoiule ja heaolule ning keskkonnale. Nimetatud arvamuses jõuti järeldusele, et märgatava osa kloonide tervis ja heaolu olid kahjustatud, sageli tõsiselt ja surmavalt.

Parlamendiliikmed tsiteerisid ka ühenduse direktiivi, kus on sätestatud, et «sellist looduslikku või kunstlikku aretamist või aretusmeetodeid, mis põhjustavad või tõenäoliselt põhjustavad loomadele kannatusi või vigastusi, ei tohi kasutada».

Tagasi üles