Sudeedisakslased loobusid ajaloolise kodumaa tagasinõudmisest

Sudeedisakslased 1965. aastal inimõiguste tagamist nõudnud meeleavaldusel endi vabadusi nõudmas.

FOTO: SCANPIX

Sudeedisakslaste kodumaa ühendus loobus oma Tšehhi vabariigis asuva ajaloolise kodumaa tagasi nõudmisest.

Rahvusrühma esinduskogu teatas eile, et nad eemaldavad oma põhikirjast ajaloolise kodumaa tagasi võtmist puudutava osa, samuti loobuvad nad rahalise kompensatsiooni nõudmisest, kirjutab Saksa The Local.

Lisaks tunnistas ühendus, et sudeedisakslastel on olnud oma osa natsirežiimi poolt vihatud sudeedisakslaste ja tšehhide tagakiusamises ja mõrvamises ning Böömimaa, Määrimaa ja Sileesia juutide holokaustis.

Ühenduse esindaja Berndt Posselt rääkis ajalehele Frankfurter Allgemeine Zeitung, et tegemist on rõõmustava otsusega – lõpuks kiideti heaks muudatus, mida ta on üritanud juba aastaid läbi suruda.

Posselti sõnul vaatab ühendus nüüd enam tulevikku ning saab osaleda Saksa-Tšehhi dialoogis.

Samuti tunnistasid sudeedisakslased oma osa vastutusest natsirežiimi poolt vihatud sudeedisakslaste ja tšehhide represseerimise ja mõrvamise ning Böömimaa, Määrimaa ja Sileesia juutide holokausti eest.

Tšehhi välisminister Lubomír Zaorálek tervitas seda otsust ning ütles Tšehhi televisioonile, et tegemist ei ole üllatusega, vaid ühe tingimusega suhete parandamiseks.

Sudeedisakslasi, kes elasid varem Tšehhoslovakkia põhja- ja lääneosa piirialadel, kasutas ettekäändena Adolf Hitler, et annekteerida kõigepealt osa ja siis 1938. aastal kogu Tšehhi.

Pärast Teist maailmasõda sarnanes sudeedisakslaste saatus paljudele teistele Ida-Euroopa rahvastele – nad kas põgenesid ise või aeti oma kodudest välja.

Pärast sõja lõppu lahkus Sudeedimaalt umbes kolm miljonit sakslast.

Tagasi üles