Igor Taro Ukraina päevik: 29.04

FOTO: mil.gov.ua

Olukord Ida-Ukrainas ei meenuta enam relvarahu, vaid pigem positsioonisõda, kus igapäevasteks on saanud nii kaudtulelöögid, kui ka teated haavatutest ja surnutest. Eriti intensiivseks on muutunud olukord Mariupoli lähistel, mis nädala algul kulmineerus võimsa lahinguga Širokino külas ning kandus järgnevatel päevadel põhjapoolsetesse rindeküladesse – Pavlopili ja Tšermalõkki.

Mereäärne Širokino on muutunud peaaegu inimtühjaks varemete-külaks, kus elab vaid 44 vanurit, kel polnud võimalust kodudest lahkuda. Samal ajal peab Mariupoli sektoris kaitsepositsioonidel olev pataljon Azov võimalikuks, et Venemaa poolt relvastatud ja juhitavad üksused asuvad pealetungile juba lähinädalatel. Sellele viitab soomustehnika hulk, mis on Novoazovski piirkonnas hüppeliselt kasvanud. Novoazovsk on piiriäärne linn, mille Vene armee vallutas eelmise aasta augustis, kui sellel territooriumil puudus otseühendus niinimetatud Donetski rahvavabariigiga.

Ka ülejäänud okupeeritud alal on sõjatehnika hulk intensiivse relvarahu perioodiga hüppeliselt kasvanud. Tõenäoliselt võimaldab vahepealse ajaga tekkinud moona tagavara muuta aktiivsemaks ka venelaste tuletegevust. Lisaks Mariupolile on seda Donetski lennuvälja ümbruses ja Gorlovka eeslinnades, samuti Luganski oblasti põhjarindel.

Ukrainas on käärimas olukord vabatahtlike pataljonidega, mille integreerimine kaitseväe süsteemi möödub kohati üsna visalt. Neil päevil piirasid Ukraina dessantväelased kontrollpunktidega ümber Paremsektori treeninglaagri Dnepropetrovski oblastis. Ühelt poolt on arusaadav sõjalise juhtkonna soov kehtestada terrorivastse operatsiooni alal kindel käsuliin ja kontroll, teisalt mõjuvad vihjed Paremsektori seadusevastasusele mõnevõrra silmakirjalikena, kuna loetud nädalad tagasi usaldas Ukraina julgeolekuteenistus neile nii relvi kui sõjalisi ülesandeid. Igal juhul on Ukraina president lubanud, et olukord vabatahtlikega lahendatakse rahumeelselt järgmise kolme päeva jooksul. Samal ajal on Ukrainas alanud juba viies mobilisatsioonilaine, mille eesmärgiks on kutsuda teenistusse spetsialisti väljaõpet omavad reservväelased.

Ida-Ukraina okupeeritud aladel valitseb aga majanduslik depressioon ning inimtühjus. Rahuajal 400 000 elanikuga Luganskis pole enam praktiliselt ühtki tegutsevat tööstusettevõtet, kuna ka Venemaa on kehtestanud sellele territooriumile majandusblokaadi. Relvad, laskemoon ja võitlejad liiguvad üle Vene-Ukraina piiri vaid ühes suunas ning lootus samasugusest sujuvast üleminekust Vene sotsialismi, nagu Krimmis, on praeguseks juba unustatud.

Tagasi üles