ELis taotles mullu asüüli ligi 14 000 ukrainlast

Ukraina põgenik

FOTO: SCANPIX

Euroopa Komisjoni andmetel taotles eelmisel aastal Euroopa Liidu riikides asüüli ligi 14 000 Ukraina kodanikku.

«Kuigi see kerkis 14 korda võrreldes 1000 taotlusega kogu 2013. aastal, on see näitaja suhteliselt madal,»  märgiti kaks korda aastas ilmuvas raportis Schengeni tsooni toimimise kohta.

2014. aastal moodustasid ukrainlased umbes kaks protsenti kõigist asüülitaotlejatest, ütles Euroopa Komisjon, lisades, et on vaja «adekvaatselt jälgida» olukorda Ukrainas ning selle mõjusid migratsioonile ja pagulaste arvule.

Enamiku asüülitaotlustest esitasid ukrainlased, kellele oli antud lühi- või pikaajaline Schengeni viisa ning ainult üksikud taotlused esitati ELi piiril.

Tagasi üles