Yana Toom nõuab Euroopa parlamendilt paremaid suhteid Venemaaga

Yana Toom

FOTO: Liis Treimann

Eesti keskerakondlasest Euroopa parlamendi saadik Yana Toom osales parlamendi presidendi Martin Schulzi ja teiste kolleegide vahel toimunud kirjavahetuses, kus teatas, et tunneb muret otsuse pärast Venemaa esindajad parlamenti mitte lasta. ELi otsused halvendavad Toomi sõnul olukorda, mida ta on püüdnud leevendada.

«Toom väljendab muret ja pöörab Euroopa Parlamendi presidendi tähelepanu sellele, et välispoliitiline olukord Euroopas halveneb iga päevaga ning seda ka suhetes Venemaaga, samal ajal kahaneb nende eurooplaste arv, kes suudavad ja – mis veelgi tähtsam – on valmis pidama läbirääkimisi idanaabriga,» kirjutas kommentaariks Toomi büroo.

Toomi kiri:

Ühena vähestest vene keelt kõnelevatest Euroopa parlamendi saadikutest andsin parima, et vähendada ELi ja Venemaa suhetes pingeid. See ei ole praegust poliitilist olukorda arvesse võttes kerge. Ma olin sügavalt mures, kui sain info Venemaa musta nimekirja kohta ning päris mitmed minu kolleegid võisid end sealt leida. Siiski, pean tunnistama, et teie otsus de facto katkestada suhted Venemaa esindajatega ELi juures ja Venemaa parlamendisaadikutega on juba panustanud olukorra halvenemisse.

Mind ei olnud Venemaa mustas nimekirjas. Sellegipoolest mõistan oma Venemaale sisenemise keelu saanud kolleegide emotsioone. Sellest hoolimata, kui Euroopa Liidu ELi-Venemaa parlamentaarse koostöö komitee liige pean ma avaldama oma muret ka teie otsuse üle, ka põhjustel, mis on esile tõstetud meie kolleegi Anna Maria Corazza Bildti kirjas.

Olukord meie maailmajaos halveneb iga päevaga ning on veelgi vähem eurooplasi, kes on suutelised ja, mis veelgi tähtsam, kes on valmis dialoogiks Venemaaga. Seetõttu on raske tervitada viimase foorumi sulgemist, kus vähemalt teoreetiliselt oli võimalik liikuda vastastikku vastuvõetavate lahenduste suunas.

Toomi mainitud Itaalia päritolu Rootsi eurosaadik Anna Maria Corazza Bildt avaldas oma kirjas arvamust, et Schultzi teatavaks tehtud otsus Venemaa esindajate parlamenti mittelubamisest on ebademokraatlik ning kurtis, et liikmesriikidelt nõusolekut ei ole küsitud. Teda pahandas ka asjaolu, et otsusest teatati Venemaa saadikule enne Euroopa parlamendi saadikute informeerimist. 

Ka ise sissesõidukeelu saanud Rootsi saadiku väitel rikub nüüd Euroopa Liit rahvusvahelist õigust.

Toomi büroo toob välja, et samal arvamusel on ka Yana Toomi kolleeg Euroopa Parlamendi ALDE fraktsioonis Ivo Vajgl.

Martin Schultz teatas eile, et kuni Moskva niinimetatud musta nimekirja tühistamiseni piirab EP ligipääsu oma hoonetesse kahele kõrgele Vene diplomaadile, kaalub üksikjuhtumite alusel ligipääsu piiramist duumasaadikutele ja Vene föderatsiooninõukogu liikmetele ning peatab koostöö ELi-Venemaa parlamentaarse koostöö komitees.

Parlamendisaadikud arutlevad meililistis selle sammu mõttekuse üle. 

Moskva kehtestas eelmisel nädalal sissesõidukeelu 89 Euroopa Liidu liikmesmaade kodanikule. Venemaa nimekiri on vastus ELi sanktsioonidele, mis kehtestati Krimmi annekteerimise ning Ida-Ukraina separatistliku konflikti õhutamise eest.

Tagasi üles