Europarlament esitas Euroopa Komisjonile vabakaubandusleppe soovituste paketi

Euroopa Parlament.

FOTO: SCANPIX

Euroopa Parlamendi saadikud otsustasid kolmapäeval toetada Euroopa Liidu-USA vabakaubandusleppe (TTIP) soovituste paketti. Lisaks otsustasid saadikud, et loobuda tuleb riigi ja investori vaheliste suhete osas praegu välja pakutust (ISDS).

Euroopa Parlament toetas Euroopa Komisjonile esitatavate läbirääkimissoovituste paketti häältega poolt 436 ja vastu 241, erapooletuks jäi 32 saadikut, teatas Euroopa Parlament. Saadikud rõhutasid paketis, et läbirääkimistel ega leppes ei tohi ohverdada Euroopa standardeid.

Häältega poolt 447, vastu 229 ja erapooletuid 30 kinnitasid saadikud ka muudatusettepaneku, millega soovitakse kehtestada uus õigussüsteem, millega asendataks arbitraaži põhimõttel toimiv ISDSi süsteem avalike kohtutega.

Süsteem peaks alluma demokraatlikele põhimõtetele ja kriitikale, selles peaks asju menetlemaläbipaistvalt ning seda peaksid tegema avalikkuse poolt ametisse nimetatud sõltumatud professionaalsed kohtunikud, kes peavad avalikke istungeid, seisab vastu võetud ettepanekus.

«Kui leping saab teoks, võidavad kõige enam väikeettevõtjad, sest neil on piiratud ressursid praeguste piirangute tingimuste täitmiseks,» kommenteeris Euroopa Parlamendi pressiteenistuse teatel otsuseid Reformierakonna liige Kaja Kallas, kes kuulub liberaalide ja fraktsioonide fraktsiooni (ALDE).

Kallas toetas vastavalt fraktsiooni otsusele nii TTIPi soovituste paketti kui ka muudatusettepanekut number 117, millega asendataks ISDS-i süsteem avalike kohtutega, ütles ta BNSile.

«TTIPi edukas sõlmimine on lisaks majanduslikule ka suure poliitilise ja julgeolekulise tähtsusega. EL ja USA on loomulikud partnerid ning seda koostööd peab tugevdama ka vabakaubandusega,» kommenteeris samuti Reformierakonda ja ALDE fraktsiooni kuuluv Urmas Paet. Ka tema toetas nii tervikpaketti kui ISDSi süsteemi asendamist, kinnitas saadik BNSile.

«Läbirääkimiste peamine probleem on läbipaistmatus. Siiani on ebaselge, kas Euroopa tootjad saavad sellest lepingust tuntavat kasu. Partnerlus toob endaga kaasa palju riske, näiteks juurdepääs Ameerika riigihangedele, Ameerikast pärineva toodangu madal omahind, kuna nende tööõiguse seadusandlus on erinev, GMO toidu juurdepääs Euroopa turule ja palju muid riske,» ütles pressiteenistuse teatel Keskerakonna liige ja samuti ALDE fraktsiooni kuuluv Yana Toom.

Toom kinnitas BNSile, et toetas sarnaselt fraktsioonikaaslastele nii TTIPi soovituste paketti kui ka 117. muudatusettepanekut.

«TTIP pakub ainulaadset võimalust ohjata globaliseerumise protsessi demokraatlike väärtuste ja ausa konkurentsi põhimõtete alusel. Kui me seda võimalust ei suuda ära kasutada, varjudes musttuhande detaili ning protektsionistlike kartuste taha, pole kindel, kas järgmine soodne juhus niipea avaneb. Euroopa ühtne turg ei saa jääda isolatsiooni, vaid peab laienema ja ühinema teiste vabade turgudega,» kommenteeris Isamaa ja Res Publica Liidu liige Tunne Kelam, kes kuulub Euroopa Rahvapartei (EPP) fraktsiooni.

Kelami büroost öeldi BNSile, et Kelam hääletas TTIP-i soovituste paketi poolt.

«Põhimõtteliselt toetan vabakaubanduslepingut USAga, kuid kindlasti mitte ISDSi elementi praegustes läbirääkimistes. Tulevikus peaks europarlament eeskuju võtma ameeriklaste protseduuridest, kus Kongress ei sekku läbirääkimiste igasse aspekti, vaid neil on lõpus õigus rahvusvaheline leping kas tervikuna heaks kiita või tagasi lükata,» kommenteeris parteitu europarlamendis roheliste fraktsiooni kuuluv Indrek Tarand pressiteenistuse teatel.

Tarand ütles BNSile, et hääletas ilmselt kõikide ISDSi kehtestamise suunaga muudatusettepanekute vastu ning jäi eitavale seisukohale ka lõppresolutsiooni osas.

TTIPi läbirääkimiste kümnes voor toimub 13.-17. juulil Brüsselis.  Kui läbirääkijad on lepingu osas kokkuleppele jõudnud, vajab see jõustumiseks Euroopa Parlamendi ja Euroopa Liidu Nõukogu heakskiitu.

«Nüüdseks on selge, et ISDS tuleb asendada avaliku kohtusüsteemiga. Meil on vaja avalikult ametisse nimetatud kohtunikke, meil on vaja selget Euroopa mehhanismi, meil on vaja avalikku kohtureglementi,» rääkis sotsialistide ja demokraatide (S&D) fraktsiooni kuuluv Euroopa Parlamendi väliskaubanduskomisjoni juht ja TTIPi raportöör Bernd Lange teisipäeval.

Tagasi üles