EL: Schengeni piirieeskirjadega on probleeme

Иллюстративное фото.

FOTO: SCANPIX

Euroopa Komisjon pöörab värskes aruandes tähelepanu kolmele peamisele Schengeni piirieeskirjade täitmisega seotud probleemile.

Aruandes tuuakse valupunktidena välja väidetavad korrapärased ja süstemaatilised kontrollid sisepiirialadel ning sujuvat liiklust takistavad tõkked maanteepiiripunktides sisepiiridel. Samuti on probleemiks see, et kontrolli taaskehtestamisest sisepiiridel teatatakse liiga hilja.

Euroopa Komisjoni siseasjade voliniku Cecilia Malmströmi sõnul võiksid kõik ELi liikmesriigid toetada sisepiirideta alaga seotud õigusi, kuna Schengeni lepe on üks suurimaid saavutusi Euroopa koostöö alal.

«Sellest saavad kodanikud tõelist kasu. Seetõttu on kahetsusväärne, et sisepiirideta alaga seotud õigusi ei austata kõikjal,» arvas Malmström.

Euroopa Komisjoni arvates peaksid liikmesriigid sisepiirialadel tehtavate kontrollide sageduse ja põhjuste kohta rohkem aru andma.

Schengeni leping tähendab, et inimesed võivad kodakondsusest olenemata ületada sisepiire kõikjal, ilma et neid kontrollitaks. Politseikohustuste täitmise raames on liikmesriikide asutustel siiski lubatud inimesi kontrollida kogu liikmesriigi territooriumil.

Tagasi üles