Euroopa Komisjon panustab teadusuuringutesse 16 miljardit

Euroopa Komisjon soovitab investeerida innovatsiooni.

FOTO: SCANPIX

Euroopa Komisjon otsustas teisipäevase otsusega investeerida kahe järgmise aasta jooksul rahastamiskava «Horisont 2020» raames teadusuuringutesse ja innovatsiooni peaaegu 16 miljardit eurot.

2016. ja 2017. aasta töökava alusel pakutavad uued rahastamisvahendid aitavad märgatavalt kaasa töökohtade, majanduskasvu ja investeeringute, digitaalse ühtse turu, energialiidu ja kliimameetmete ning konkurentsivõimelisema tööstusega siseturu teostamisele ning tõstavad Euroopa Liidu kui rahvusvaheliselt olulise koostööpartneri mainet.

Euroopa Komisjoni teaduse ja innovatsiooni volinik Carlos Moedas märkis, et teadusuuringud ja innovatsioon on Euroopa arengu olulised mootorid ja aitavad toime tulla uute võtmeküsimuste, näiteks rände, kliimamuutuste ja energiasäästu probleemidega, ning luua tervet ühiskonda.

«Kahe järgmise aasta jooksul toetatakse programmi „Horisont 2020” raames 16 miljardi euroga silmapaistvamaid teadussaavutusi, mis mõjutavad otseselt inimeste igapäevast elu,» ütles Moedas.

Raamprogrammi «Horisont 2020» põhimõteteks on avatus innovatsioonile, avatus teadusele ja avatus maailmale.

Uus 2016. ja 2017. aasta töökava pakub mitmesuguste konkursside, riigihangete ja muude meetmete, näiteks «Horisont 2020» auhindade näol rahastamisvõimalusi peaaegu 600 valdkonnas.

Töökavaga toetatakse mitmeid omavahel tihedalt seotud algatusi, nagu Euroopa töötleva tööstuse moderniseerimist 1 miljardi euroga, automaatse juhtimise tehnoloogiat ja standardeid enam kui 100 miljoni euroga, asjade veebi ,mis tegeleb ELi tööstussektorite digiteerimisega 139 miljoni euroga, «Tööstus 2020» ja ringmajandust, mille kaudu arendatakse tugevat ja jätkusuutlikku majandust 670 miljoni euroga ning arukate ja säästvate linnade projekti, millega integreeritakse omavahel ELi linnade keskkonna-, transpordi-, energia- ja digitaalvõrgud - seda 232 miljoni euroga.

Lisaks eraldatakse 8 miljonit eurot ELi välispiiri turvalisuse uurimisele, et aidata tuvastada ja ennetada inimkaubandust ja inimeste ebaseaduslikku üle piiri toimetamist. 27 miljonit eurot eraldatakse kuritegevuse ja terrorismi ennetamise tehnoloogia rakendamiseks ning 15 miljonit eurot Euroopa rändevoogude päritolu ja mõjude uurimisele.

Uue töökavaga jätkatakse ka edukate tervishoiualaste teadusuuringute, näiteks programmi «Horisont 2020» toetuse kaasabil ebolat käsitlevate läbimurdeliste avastuste toetamist.

Tagasi üles
Back