USA kongress ootab Venemaalt Nõukogude okupatsiooni ebaseaduslikuks tunnistamist

1940. aastal okupeeris NSV Liit Eesti kõrval ka Läti ja Leedu.

FOTO: Wikipedia.org

USA parlamendi ülemkoda ehk senat võttis eile õhtul ühehäälselt vastu resolutsiooni, milles palub presidendil teha jõupingutusi, et Venemaa kuulutaks Nõukogude okupatsiooni Eestis, Lätis ja Leedus ebaseaduslikuks.


«Kongress palus USA presidendil ja riigisekretäril pöörduda Venemaa Föderatsiooni valitsuse poole palvega, et nad tunnistaksid Molotov-Ribbentropi paktile järgnenud 51 sotsialistlikku aastat ebaseaduslikuks,» seisis vastuvõetud avalduses.

«Molotov-Ribbentropi pakti varjus inkorporeeriti 17. juunil 1940. aastal Läti, Eesti ja Leedu jõuga Nõukogude Liitu, rikkudes kehtivaid rahulepinguid.»

«Nõukogude Liidu kommunistlik poliitiline süsteem surus maha valitsusvastased teisitimõtlejad, vaba poliitilise väljendusvõimaluse ja peamised inimõigused,» seisis dokumendis.

Tänavu 9. juunil tutvustasid resolutsiooni senatis Oregoni vabariiklasest senaator Gordon Smith ja Illinoisi demokraatide esindaja Richard Durmin. Edasi saadeti see arutlusele senati välisasjade komisjoni ja esindajatekotta.

28. juulil 1922 tunnustas USA riigidepartemang de jure Balti riikide iseseisvust ja sõlmis kõigi kolme riigiga kahepoolsed suhted. NSV Liidu okupatsiooni ajal USA Balti riikide annektsiooni ei tunnustanud.

Tagasi üles
Back