Igor Taro Ukraina päevik: 22.11.2015

FOTO: mil.gov.ua

Krimmi poolsaarel on Venemaa okupatsioonivõimude poolt välja kuulutatud eriolukord. Pühapäeval kella 00.20-st jäi praktiliselt kogu okupeeritud poolsaar elektrivarustuseta. Kohapeal toodetavast võimsusest piisab ainult hädavajalike objektide toitmiseks ning avariiolukorras rakendatavast autonoomsetest allikatest tsiviilsektori elektriga toitmiseks graafiku järgi – näiteks paar tundi hommikusel ajal ja paar tundi õhtul.

Keeruliseks teeb graafikujärgse elektrivarustuse see, et kõigile korraga pole võimalik seda sisse lülitada ehk keegi peab igal juhul hommikusel ja õhtusel tippajal ilma olema. Eesmärk on hajutada koormust. Venemaa eriolukordade ministeerium on juba tunnistanud, et eriolukord jääb kestma pikemaks ajaks.

Homseks on Krimmi poolsaarel välja kuulutatud vaba päev, koolid jäävad algaval nädalal suletuks. Tundub, et alates 2014. aasta kevadest tunnevad Krimmi poolsaare elanikud esmakordselt päriselt, mida tähendab olla Ukraina mandriosast tõepoolest äralõigatud.

Elektriliinide õhkulaskmise taga on tõenäoliselt Krimmi poolsaare blokaadi korraldajad, kuigi keegi loomulikult enda süüd ei tunnista. Seal on hulk vabatahtlikke nii vabatahtlike rindeüksustest, nt pataljon Azov jm rahvuskaardi osad, muud vabaühendused ja loomulikult krimmitatarlased. Väga oluline ongi mõista, et kogu see aktsioon toimub Krimmi poolsaare põlisrahva ehk krimmitatarlaste eestvõtmisel ja heakskiidul.

Põhimõtteliselt ongi blokaad vastuseks inimeste vangistamisele, piinamisele ning ka üksikutele julmadele tapmisjuhtumitele. Ühtlasi on selle eesmärgiks demonstreerida poolsaarel võimu haaranud okupantide suutmatust seda varustada elutähtsa energia ning igapäevaeluks vajaliku kaubaga.

Paari päeva eest lasid «tundmatud isikud» õhku neli kõrgepingeliini, millest kaks jäid püsima ja kaks kukkusid ümber. Tänane elektrikatkestus ongi seotud sellega, et ülejäänud kahe plahvatustega vigastatud postid ei pidanud tuulepuhangutele vastu ja murdusid.

Seotud on see blokaad sellega, et Venemaa okupatsioonivõimud alustasid krimmitatarlaste põlisrahva tagakiusamist kohe pärast poolsaare hõivamist ning on pantvangistanud hulga krimmitatarlasi, keda on süüdistatud venevastases tegevuses.

Põhimõtteliselt ongi blokaad vastuseks inimeste vangistamisele, piinamisele ning ka üksikutele julmadele tapmisjuhtumitele. Ühtlasi on selle eesmärgiks demonstreerida poolsaarel võimu haaranud okupantide suutmatust seda varustada elutähtsa energia ning igapäevaeluks vajaliku kaubaga.

Krimmitatarlastel on mõneti pikem ajalooline mälu kui Krimmi poolsaarele nende küüditamise ajal asemele asustatud vene kolonistidel. Näiteks selles osas, et Krimm ühendati administratiivselt Ukraina NSVga justnimelt seetõttu, et poolsaare varustamine käis läbi Ukrainale kuuluva mandriosa ja selle administratiivne majandamine eraldiseisva enklaavina oli keeruline ja ebatõhus. Ehk siis elekter, vesi ja soodne transpordikoridor Krimmi poolsaarele on geograafiliselt võimalik ainult Ukraina mandriosast. Nüüd näeme seda praktilisel kujul üsna selgelt.

Ukraina jaoks on kogu see olukord ka pisut problemaatiline, kuna mõjutab lisaks Krimmi poolsaarele ka 40% Krimmiga piirneva kahe oblasti elanike elektrivarustust. Hetkel toimib see avariiskeemi järgi, aga mõne tõsisema rikke korral jääksid nemadki pimedusse. Lisaks on probleemiks võrgu tasakaalustamine.

Krimmi ligi 800-900 megavatti tulid Lõuna-Ukraina kahest tuumajaamast, mille tootmist tuli praegu koormuse äralangemisel viia väiksemale võimsusele. Nii peab Ukraina paari Krimmiga piirneva oblasti toitmiseks kasutama soojuselektrijaamasid, mis kasutavad hetkel Ukrainas defitsiidiks olevat sütt.

Ukraina andmetel tegutseb Azovi meres hetkel hiinlaste merealuse elektrikaabli paigaldamisega tegelev laev. Venemaa lubas Krimmi poolsaarele alternatiivset energiaühendust alates uuest aastast, nüüd on neil sellega eriti kiire, aga enne detsembri lõppu ei ole ka venelaste hinnangul selle valmissaamine realistlik.

Ukraina jaoks on jällegi elektrimüügi korraldamine Krimmi poolsaarele juriidiliselt keeruline, sest pakutavates lepingutes eksisteerib Krimm Vene Föderatsiooni subjektina, on allutatud Venemaa õigusruumile ning lepingu partneriks on Ukrainalt sisuliselt varastatud riigiettevõte Krimmenergo.

Krimmi elektrienergiaga varustamise skeemi saate vaadata juuresoleval A.I. Vinogradovi 2009. aasta joonisel. Sealt on selgelt näha, et Krimmi tarbitav 1000 Mw on tulnud enamjaolt otse mandrilt, kohapeal on ca. 150 Mw tootmisvõimsust, mingid päikesepaneelid ja tuulikud on seal ka, aga nende osakaal energiabilansis olematu.

Olukord Ida-Ukraina rindel on jätkuvalt pinev, sama seis tulekontaktide osas. Põhikoormus hetkel Donetski ümbruses. Möödunud ööpäeval hukkunud kaks ukraina sõjaväelast, kes sõitsid Luganski oblastis miini otsa ja üks sai haavata. Krimmi olukorda arvestades võib sealgi lähipäevil veelgi kuumemaks minna.

Tagasi üles