Poola ajakirjanikud on eurokraatide võhiklikkusest vapustatud

Poolakas putkast päevalehte «Fakt» ostmas.

FOTO: europeanjournalists.org

Briti majandusleht Financial Times tõi lugejateni Poola ajakirjanike liidu juhatuse pöördumise Euroopa Liidu institutsioonide poole vastulausena viimaste väljaütlemistele ajakirjandusvabaduse aadressil riigis.

Ingliskeelse versiooni järgi tõlgituna kõlab kiri nii:

Me oleme sügavalt üllatunud, et tõsised Euroopa institutsioonid kujundavad oma arvamust muutustest Poola riigimeedias teadmata peamisi fakte.

Viimastel aastatel on Poola riigimeedia jõudnud patoloogilise seisundini, mida muuhulgas iseloomustab poliitiline erakonnavaim ja pluralismi puudumine. See omakorda on toonud kaasa manipuleerimise ja moonutatud pildi esitamise Poola kohta. Riigimeedia ei täida oma missiooni ega kohustusi, mida Poola ajakirjanike liit on oma erakorralisel assambleel ka rõhutanud, kutsudes üles radikaalsetele muutustele selles küsimuses.

Seadust, mille Poola Seim 30. detsembril vastu võttis, võib võtta kui esimest sammu ehitamaks meediat, mis teeb ruumi ausa ja pluralistliku avaliku debati jaoks. Me ootame, et uus meediaseadus koostatakse ja võetakse vastu lähikuudel. Me ootame samuti, et töö seaduse kallal toob kokku kodanikuühendused ja professionaalsesse meediasse kaasatud ringkonnad.

Me ootame, et [oma] lõplikul kujul asetab riigimeedia õiguslik raamistik nad väljapoole poliitiliste parteide mõju, kindlustades tingimused, milles riigimeedia võib teostada oma informatsiooni- ja kultuurimissiooni usaldusväärsel viisil.

Poola ajakirjanike liidu juhatus

30. detsembril 2015

Euroopa Komisjoni president Jean-Claude Juncker on seadnud esialgse debati kuupäevaks Poola õigusriigi olukorra üle 13. jaanuari. Poola valitsus on hoiatanud komisjoni ebasoovitavate tagajärgede eest, mille meediareformide mahasurumise katsed kaasa tooksid.

Tagasi üles