Raport: nii soomlased kui põgenikud ei tunne end Soomes turvaliselt

Põgenikud

FOTO: SCANPIX

Soome Tampere politseikõrgkoolis valmis uurimisraport, milles käsitletakse migratsioonikriisiga kaasnevat julgeoleku vähenemist.

2015. aasta detsembri andmetel saabus Soome 32 500 põgenikust asüülitaotlejat, mis on 2014. aastaga võrreldes kümnekordne, edastab Yle.

Uuringu teinud sotsiaaluurija Pirjo Jukaraineni sõnul on migratsioonikriis kaasa toonud selle, et ei soomlased ega ka sisserännanud tunne end Soomes turvaliselt.

Soome põliselanike küsitlus näitas, et kuna maailmas on aina enam sõjalisi konflikte, mis vähendavad globaalset julgeolekut, siis ei tunne enamik soomlastest end kodumaal turvaliselt.

Oma rolli julgeoleku kahanemises mängivad põgenikud, kes tulevad konfliktipiirkondadest ja kellel on uude keskkonda integreerumisega raskusi.

Suur osa soomalastest arvab, et nii Soome kui Euroopa ei ole suutnud toime tulla nii suure hulga põgenikega, kuna mitmetes riikides on liiga leebe migratsioonipoliitika.

«Põgenikud näitasid, et Soome migratsioonipoliitika on vananenud ja selles on suuri puudujääke. Soomes ei oldud põgenike saabumiseks valmis, sest ei osatud oodata sellist inimmassi,» selgitas Jukarainen.

Raportis rõhutatakse, et Soome on asunud kiirkorras migratsiooniseadusi ja -reegleid muutma, et tekitada senisest suuremat julgeolekut.

Põgenikekriisi lahendamisel on kasutatud lühiajalisi ja konkreetsetele piirkondadele sobivaid lahendusi, mis pikemas perspektiivis ei tööta või saavad takistuseks.

Soomes on juba nüüd tekkinud põgenike majutamisega seoses getostumist, mis omakorda mõjutab nende lähedal elavate soomlaste eluolu. Põgenikud on korda saatnud mitmeid kuritegusid, mille tõttu tunnevad nii põliselanikud kui ka asüülitaotlejad end varasemast vähem kindlamana.

Raporti kohaselt ei saa välistada, et Soome võib saabuda veel sadu tuhandeid põgenikke, kellega kaasnevad mitmed probleemid, kaasa arvatud siseriikliku julgeoleku vähenemine.

«Meie andmetel on sisserännanute seas ka neid, kes on oma kodumaal olnud seotud politsei, sõjaväe ja terrorirühmitustega. Neil on teadmised ja oskused, mida saab kasutada vägivalla õhutamiseks ja seega on need isikud ohuks nii asüülitaotlejate majutuskeskustes elavatele põgenikele kui soomlastele,» nentis sotsiaaluurija.

Tagasi üles