Komisjoni hinnangul püsib väga suur seakatku puhangute oht

Aafrika seakatku nakatumine tõi mullu kaasa mitme farmi sigade hävitamise.

FOTO: Aldo Luud/Õhtuleht

Sigade Aafrika katku (SAK) leviku hetkeseisu ja suviste võimalike taudipuhangute tõrjumiseks valmisolekut arutanud riiklik loomatauditõrje komisjon tõdes reedel peetud arutelul, et suvel on oht uuteks seakatku puhanguteks väga suur.

«Septembri lõpust alates pole kodusigade hulgas uusi taudijuhtumeid olnud, kuid peame arvestama selle haiguse hooajalise iseloomuga,» ütles veterinaar- ja toiduameti (VTA) peadirektor Indrek Halliste. «See tähendab, et tänavu suvel on oht uuteks puhanguteks sama suur kui aasta tagasi. Teavitame suveks valmistumisel SAKiga seotud riskidest jahimehi, seakasvatajaid ja elanikkonda. Oleme ka tõhustanud järelevalvet ja plaanime veel enne suve seakasvatajaid kontrollida, et veenduda rakendatavate bioohutusmeetmete asjakohasuses.»

Halliste sõnul sõltub seakatku farmidest eemalhoidmine ennekõike seakasvatajatest. «Igast üksikust seakasvatajast ja tema hoolsusest sõltub, kas suudame katku sel suvel farmidest eemal hoida,» ütles Halliste. «Sellest sõltub omakorda, kui kiiresti saame hakata taotlema Euroopa Komisjoni poolt seakatku tõkestamiseks kehtestatud piirangutsoonide kaotamist, et seakasvatajad saaksid hakata taas oma toodangut eksportima.»

Indrek Halliste andis ülevaate VTA ettevalmistustest 2016. aasta suveks, kriisijuhtimissüsteemi ja -protseduuride juurutamise hetkeseisust ning  läbirääkimistest erinevate ametkondadega tõhusamaks koostööks võimalike kriisiolukordade puhul. Loomsete jäätmete käitlemisega tegeleva AS Vireen juhataja Tarmo Terav andis ülevaate tehase valmisolekust ja võimekusest reageerimiseks võimalike taudipuhangute korral ning maaeluministeeriumi loomatervishoiu büroo juhataja Enno Piisang kavandatavatest muudatustest loomatauditõrje seaduses ja SAKi tõrje eeskirjas.

Riiklik loomatauditõrje komisjon moodustati 31. juulil 2014. aastal peale SAKi diagnoosimist metssigadel Põhja-Lätis. Komisjoni kuuluvad VTA, veterinaar- ja toidulaboratooriumi esindajad, politsei- ja piirvalveameti ja päästeameti esindajad ning maakondlike veterinaarkeskuste juhatajad. Et taud on diagnoositud nii mets- kui kodusigadel, on komisjoni töösse kaasatud ka keskkonnaministeeriumi ja keskkonnaameti esindajad.

Tagasi üles