Balti riigipead ja Joe Biden rõhutasid koostöö olulisust

Balti riikide presidendid koos USA asepresident Joe Bideniga.

FOTO: Foto: Robertas Dačkus/Leedu Presidendi Kantselei

Täna tegid Eesti, Läti, Leedu presidendid ja USA asepresident Joe Biden ühisavalduse seoses Bideni Läti visiidiga. Avalduses kinnitasid presidendid tiheda koostöö jätkumist, samuti rõhutati NATO rolli olulisust. 

USA, Eesti, Läti ja Leedu kinnitasid avalduses oma strateegilist liitu. Oma kohustuseks võeti piirkonna julgeoleku ja stabiilsuse tagamine.

«Nagu kinnitati NATO tippkohtumisel Varssavis, on Washingtoni lepingu artikli 5 alusel alliansi olulisim kohustus kaitsta meie territooriumi ja elanikkonda. NATO on reageerinud muutunud julgeolekukeskkonnale oma heidutus- ja kaitsevõime suurendamisega, sealhulgas sõjalise kohalolekuga alliansi idaosas. Balti riigid hindavad väga NATO samme ning ka USA tähendusrikast ja nähtavat kohalolekut piirkonnas. See annab tunnistust meie kollektiivsest solidaarsusest ja soovist kaitsta kõiki liitlasi,» seisis avalduses.

Avalduse kohaselt jätkavad Balti riigid suurte investeeringute tegemist piirkondliku ja riikliku julgeoleku edendamise nimel, samuti jätkavad Eesti, Läti ja Leedu vajalike summade eraldamist kaitsekulutusteks.

«Ameerika Ühendriigid, Eesti, Läti ja Leedu kavandavad korrapäraseid kohtumisi, et arutada peamisi ühiseid ja eraldiseisvaid kaitse- ja julgeolekuprioriteete, keskendudes maa-, õhu- ja merekaitsele, piirijulgeolekule, õiguskaitsele, riiklikule vastupanuvõimele ja riigiülestele ohtudele,» öeldi avalduses.

Tagasi üles