Poola kohtunikud süüdistavad valitsust kohtusüsteemi politiseerimises

FOTO: AFP / Scanpix

Ligikaudu 1000 Poola kohtunikku allkirjastasid laupäeval ühisavalduse, milles süüdistavad põhiseaduskohtu reformide valguses riigi valitsust kohtusüsteemi politiseerimises.

«Täidesaatev ja seadusandlik võim üritavad riigis haarata võimu kohtuvõimu üle. See protsess üha kiireneb,» seisab kohtunike pöördumises, mis sai allkirjad Varssavis toimunud erakorralisel kongressil.

Võimul oleva konservatiivse Seaduse ja Õigluse Partei (PiS) konsitutsioonikohtu reformi on kritiseerinud muuhulgas ka Euroopa Komisjon, mille hinnangul õõnestab kava demokraatiat ja õigusriigi põhimõtteid. Komisjon on ähvardanud Poolat sanktsioonidega, kui valitsus reforme oktoobri lõpuks ei tühista.

Kohtunikud väljendasid laupäevases pöördumises muret ka valitsuses valminud eelnõu osas, mis näeb ette kohtusüsteemi reformimist. Tegevuskava ei ole valitsus veel avalikustanud.

«Eelnõud, mille põhifookuses on kohtusüsteemi reformimine, hoitakse saladuses. Kohtunikud kombivad pimeduses. See on kõikide heade tavade rikkumine,» ütles AFP-le Poola riikliku kohtunike nõukogu president Dariusz Zawistowski. «Kohtusüsteemi reformitakse ilma kohtuniketa!»

Kohtunikud nõudsid, et kohtusüsteemi haldamine läheks justiitsministeeriumi valitsemisalast ülemkohtu pädevusse.

Nii Poola president Andrzej Duda, kellel on kraad õigusteaduses, kui peaminister Beata Szydło keeldusid kohtunike kongressil osalemisest.

«Ausalt öeldes ei näe ma mingit võimalust kriisist väljuda,» ütles endine konsitutsioonikohtu eesistuja Andrzej Zoll AFP-le. «Et oleks mingitki lootust vastuolud lahendada, peaksid võimulolijad enda seisukohti muutma ja miski ei viita, et nad seda tegemas oleks.»

Mullu detsembris vastu võetud konstitutsioonikohtu töökorra muudatused sisaldavad reeglit, mis nõuab kohtult juhtumite menetlemist kronoloogilises järjekorras, sedamööda, kuidas asjad on kohtusse jõudnud.

Teine muudatus ütleb, et otsuse jõustumiseks peab seda toetama kahekolmandikuline enamus, varem oli nõutud lihthäälteenamus. Teine muudatus nõuab otsuse jõustumiseks 13 kohtuniku kvoorumit.

Konstitutsioonikohus ise kuulutas märtsis muudatused põhiseadusvastaseks, aga PiS lükkas omakorda tagasi kohtu hinnangu. Muudatused halvasid kohtu tegevuse. Enam ei ole võimalik seada juhtumeid tähtsuse järjekorda ega kontrollida uusi seadusi, mille võimuerakond on läbi surunud.

Euroopa Komisjon on andnud Poolale aega oktoobri lõpuni, et rikkumised kõrvaldada. Kui selleks ajaks pole vastus rahuldav, siis saavad Komisjon, Euroopa Parlament või vähemalt 10 liikmesriigist koosnev grupp teha ettepaneku võtta Poolalt riigi hääletusõigus EL-i institutsioonides, kui riik jääb süüdi õigusriigi rasketes ja kestvates rikkumistes.

Koroonaviiruse leviku ülevaade Eestis ja maailmas.
Vaata statistikat
Tagasi üles