Vene strateegilisel suurõppusel Kavkaz-2016 on erinevates faasides Lõuna-,-Lääne- ja Kesksõjaväeringkondades osalenud kokku üle 120 000 Vene sõduri ja  spetsialisti, ütles kindralstaabi ülem Valeri Gerassimov täna. Esmaspäeval alanud suurõppus lõpeb homme.