Maailma Looduse Fond muretseb Läänemere pärast

Läänemeri

FOTO: ALO LÕHMUS/PM

Läänemere äärsed riigid peavad parandama veealuse looduse kaitset, selgus Maailma Looduse Fondi (WWF) värskest raportist.

WWF annab raportis hinnangu sellele, kuidas on suutnud riigid luua Läämerel kaitsealuste piirkondade võrgustikku. Kõige paremini on seda teinud Taani. Soome on koos Saksamaaga jagatud kolmandal kohal.

Rahvusvaheliste soovituste kohaselt peaks 2020. aastaks olema üle kümne protsendi ranniku ja mere pindalast kaitse all. Soome, Rootsi ja Venemaa ei ole veel selle eesmärgini jõudnud.

Soome nõrkuseks peetakse seda, et kaitsealad ei ulatu majandustsooni, millest on kaitse alla vähem kui üks protsent.

Rahvusvahelise Looduskaitseliidu IUCNi hinnangul ei piisa isegi 10 protsendist, vaid 2030. aastaks tuleks kaitse alla võtta 30 protsenti veealusest loodusest.

Tagasi üles