Sipilä: Soome esindab realistlikku keskteed

Juha Sipilä.

FOTO: JOHN THYS/AFP/scanpix

Soome ei soovi Euroopa Liidu aluslepingute avamist, uusi hüppeid ühenduse integratsioonis ega ühenduse võimutäiuse lagundamist, ütles Soome peaminister Juha Sipilä täna päevalehes Helsingin Sanomat avaldatud usutluses.

«EL on teelahkmel. Tulevikusuundade kaalumisel pole ruumi tunnetepõhisele populismile. Küsimust peab suutma vaadata pragmaatiliselt,» arvas Sipila. Valitsusjuhi sõnul tuleb arutelus silmas pidada Euroopa koostöö aluspõhimõtteid, milleks on tema sõnul rahu, jõukus ja ühised väärtused.

«Liikmesriikide nägemused EL-i tulevikusuunast on erinevad. Osa tahab radikaalselt suurendada integratsiooni, osa tahab viia otsustamisõiguse tagasi riiklikule tasandile. Mõned riigid tahavad tugevdada kahekiiruselise Euroopa arenemist, milles mõned liikmesriigid jäävad soovi korral väljapoole, kui teised tihendavad koostööd,» ütles peaminister.

«Soome esindab realistlikku keskteed. Ei mingit alusleppe avamist, ei mingit uut hüpet integratsioonis ega ühenduse võimutäiuse lagundamist. Väliste ja siseste muutuste surve all saab EL olla tugev vaid ühtsena. Tuleb leida viise edeneda EL-i koostöös samas tempos,» lisas ta.

«Erinevate poliitiliste tuumade moodustumine liikmesriikide seas pole Soome huvides. Kogukondlik lähenemine on viis, kuidas tagada ühenduse stabiilne ja ühtlane tegutsemine ning demokraatia teostumine EL-i otsustusprotsessis. Oluline on, et (Euroopa) Komisjon püsib sõltumatu ja tegutsemisvõimelisena,» lausus Sipilä.

«Soome lähenemine on pragmaatiline ning püüdleb konkreetsuse ja ühtsuse suunas. EL peab tunnistama puudujääke. Me pole suutnud tekitada kodanikest usaldust ega suutnud langetatud otsuseid rakendada. Selles peab ühendus naasma juurte juurde ja keskenduma olulisele,» arvas valitsusjuht.

«Jõukust luuakse vabakaubanduse kaitsmise ja protektsionismi tõusu takistamisega. Määravalt oluline on siseturgude arendamine. Ekspordist elatuvale Soomele on see eluliselt tähtis ja keskne Euroopa lisandväärtus. Jõukust luuakse ka strukturaalsete muudatuste ja range finantspoliitika järgimise kaudu,» ütles Sipilä, rõhutades, et EL-i eelarve ei tohiks suureneda.

Tagasi üles