Euroopa Ülemkogu avaldas toetust Pariisi kliimaleppe elluviimisele

Pariisi kliimalepe kutsub riike seadma endale süsinikdioksiidi emissioonide piiramise eesmärke ning neid iga viie aasta tagant uuendama.

FOTO: SCANPIX

Euroopa Liidu liidrid avaldasid neljapäeva õhtul Euroopa Ülemkogul toetust Pariisi kliimaleppe täielikule ja kiirele elluviimisele ning teatasid, et leppe üle uuesti läbi ei räägita.

Selle kõrval kinnitab Euroopa Ülemkogu üle pühendumuse kliimaga seotud rahastamiseesmärkidele ja jätkab kliimamuutuste vastase võitluse eestvedamist, seisab Pariisi kliimalepet puudutavate järelduste tekstis.

«Kokkulepe on kliimamuutuste efektiivse ohjeldamise nurgakivi ja selle üle uuesti läbi ei räägita,» öeldakse järeldustes, milles rõhutatakse ka, et kliimalepe on Euroopa tööstuse ja majanduse moderniseerimise võtmetähtsusega element.

Samuti on see tähtis 2030. aasta kestliku arengu agenda elluviimise seisukohalt ning sellele eesmärgile aitab kaasa ka laiemat päevakorda katva Euroopa arengukonsensuse hiljutine vastuvõtmine, lisatakse tekstis.

«Euroopa Liit ja selle liikmesriigid suurendavad Pariisi kliimaleppe alusel koostööd rahvusvaheliste partneritega, eriti kõige haavatavamate riikidega, näidates sellega solidaarsust tulevaste põlvkondadega ja vastutust kogu planeedi ees,» ütlevad ELi valitsusjuhid.

«Euroopa Ülemkogu kutsub Nõukogu ja Komisjoni analüüsima kõiki meetmeid nende eesmärkide täitmiseks. EL jätkab tihedat koostööd kõigi mitteriiklike toimijatega, toetudes globaalse kliimategevuskava (GCAA) edukale eeskujule,» seisab järeldustes.

Ligikaudu 200 maailma riiki, teiste hulgas Ühendriigid eesotsas eelmise presidendi Barack Obamaga, nõustusid 2015. aastal Pariisi leppes kliimamuutuse pidurdamiseks vabatahtlikult kasvuhoonegaaside õhkupaiskamist vähendama.

Leppe eesmärk on piirata globaalne soojenemine sel sajandil «tublisti» alla kahe kraadi Celsiuse järgi tööstusrevolutsiooni eelse ajaga võrreldes. Kliimalepe kutsub riike seadma endale süsinikdioksiidi emissioonide piiramise eesmärke ja neid iga viie aasta järel uuendama.

President Donald Trump teatas 1. juunil, et Ühendriigid taganevad Pariisi kliimaleppest ja peatavad otsekohe sellega endale võetud kohustuste täitmise.

Ühendriike kohustab lepe kärpima kasvuhoonegaaside emissiooni 2025. aastaks 2005. aastaga võrreldes 26-28 protsenti.

Tagasi üles