Europarlament ärgitas riigijuhte suurendama liidu eelarvet

FOTO: DADO RUVIC/REUTERS/Scanpix

Euroopa Parlament ärgitas täna Euroopa Liidu homsele tippkohtumisele saabuvaid riigi- ja valitsusjuhte suurendama märkimisväärselt oma panust liidu eelarvesse.

Liikmesriigid eraldasid aastate 2014-2020 eelarveraamistikus ELi eelarvesse kokku ühe protsendi Euroopa sisemajanduse koguproduktist (SKP). Euroopa Komisjon tahab tõsta selle 2021.-2027. aasta eelarveraamistikus 1,1 protsendile, et täita Suurbritannia lahkumisest tekkiv eelarveauk ning seatud ambitsioonid kaitse, migratsiooni ja kliima muutuse vallas.

Praeguse seitsmeaastase eelarve suurus on umbes 1,09 triljonit eurot ehk umbes 150 miljardit aastas.

ELi liidrid peaksid nägema vaeva, et suurendada oma sissemakset praeguselt ühelt protsendilt sisemajanduse koguproduktist (SKP) 1,3 protsendile järgmises eelarves, mis võetakse vastu enne 2020. aastast, teatas europarlamendi eelarvekomisjon neljapäeval.

«See on väga jõuline sõnum, mille eelarvekomisjon ja Euroopa Parlament saadavad valitsusjuhtide ja riigipeade mitteametliku tippkohtumise eel,» ütles eelarvekomisjoni esimees Jean Arthuis pressikonverentsil.

Komisjoni sõnul toetub nende üleskutse ka teistelt europarlamendi komisjonidelt saadud sisenditele, kuigi parlamendis hääletust selle üle veel korraldatud ei ole.

Eelarvepanuse suurendamise eesmärk on vastata uuele olukorrale, mis on tekkinud seoses Brexiti ja uute prioriteetidega, ütles üks ettepaneku eestvedajatest, europarlamendi prantslasest saadik Isabelle Thomas.

Europarlamendi saadikud kutsusid liikmesriike oma eelarvekõnelusi kiirendama, et jõuda kokkuleppele enne järgmisi europarlamendi valimisi 2019. aasta kevadel.

Europarlament ja ELi nõukogu peavad enne uue eelarve vastuvõtmist kõnelusi selle üksikasjade üle. Uus eelarve vajab nõukogus kõigi liikmesriikide toetust.

Euroopa Komisjoni eelarvevolinik Günther Oettinger on kutsunud liikmesriike suurendama sissemakset 1,1-1,2 protsendi ulatuses SKP-st.

Suurbritannia lahkumine võib voliniku sõnul tekitada ELi eelarvesse kuni 12-15 miljardi euro suuruse augu.

Tagasi üles
Back