Venemaa valitsus tahab pensioniiga tõsta

Dmitri Medvedev 2010. aastal puhkekodus küülikut silitamas ja tööveteraniga vestlemas.

FOTO: Dmitry Astakhov / AFP / Scanpix

Venemaa peaminister Dmitri Medvedev tegi täna ettepaneku tõsta pensioniiga meestel 65 ja naistel 63 aastani.

See oleks riigis esimene pensioniea tõus pea 90 aasta jooksul.

«Me pakume välja suhteliselt pika üleminekuperioodi - alates 2019. aastast tõuseb pensioniiga meestel järk-järgult 65 aastani 2028. aastaks ja naistel 63 aastani 2034. aastaks,» ütles Medvedev.

Praegu saavad mehed pensionile minna 60 ja naised 55 aasta vanuselt. Plaani peab heaks kiitma parlament.  2020. aastal pääsevad pensionile 1959. aastal sündinud mees ja 1964. aastal sündinud naine, lisas Medvedev.

Peaminister selgitas, et pikas vaates pole praegust pensionisüsteemi võimalik ülal hoida.

«Tänane olukord on selline, et töötavate inimeste osakaal jääb järjest väiksemaks, pensionäre aga lisandub. See suundumus süveneb iga aastaga, järelikult ka koormus töötajatele. Kui mitte rakendada meetmeid, võib see pensionisüsteemi tasakaalust välja viia,» sõnas peaminister. «Tagajärjena muutub riik võimetuks täitma oma sotsiaalkohustusi,» rõhutas ta.

Medvedev meenutas, et praegune pensioniiga kehtestati osale elanikkonnast 1930. aastatel ja kinnistati lõplikult 1956. aastal töölistele ja 1960. aastate alguses maarahvale.

«Sealtpeale on keskmine eluiga pikenenud üle 30 aasta, lisaks on muutunud ka töö- ja olmetingimused, pensioniiga aga jäänud samaks. See tulnuks juba ammu üle vaadata,» ütles peaminister. Tema sõnul on viimaste aastatega õnnestunud pikendada kesmist eluiga 73 aastani.

Ta märkis, et 30 aasta tagune pensioniealine ja tema tänapäeva eakaaslane on täiesti erinevad inimesed. «Paljud on veel täis elujõudu ja töötahet, mõnel ei ole veel lapsedki täiskasvanud,» lisas peaminister.

Tema andmeil on Venemaal praegu 12 miljonit töötavat pensionäri. «Nad ei taha minna pensionile, jätkavad tööd ja see suundumus suureneb iga aastaga».

Ta põhjendas kava ka sellega, et alates 1980. aastatest on kõik riigid pensioniiga järjest tõstnud ning vaid Venemaal ja Usbekistanis minnakse pensionile nii varakult.

Medvedev avaldas kava samal päeval, mil riigis algavad jalgpalli maailmameistrivõistlused.

Tagasi üles