Indias võib neli miljonit inimest kodakondsusest ilma jääda

Külaelanikud ootamas NRC keskuse ees, et saada oma dokumentidele valitsusametnike poolt kinnitus.

FOTO: ANUWAR HAZARIKA / REUTERS / SCANPIX

India avaldas täna esialgse nimekirja riigi kirdeosas Assami provintsis elavatest India kodanikest, mille alusel võib neli miljonit inimest jääda India kodakondsuseta.

Otsus langetati vastuolulise uue riikliku kodanikeregistri (NRC) pinnalt. NRC on nimekiri inimestest, kes suudavad tõestada, et tulid osariiki enne 1971. aasta 24. märtsi, mil Bangladesh loodi.

India riigi sõnul on see vajalik illegaalsete Bangladeshist pärit migrantide väljasaatmiseks. India väidab, et aastakümnete jooksul on kõrvalasuvast Bangladeshist sisenenud India kirdeossa ebaseaduslikult sadu tuhandeid inimesi. Bangladesh eitab väidet.

Samas tekitas see ohu, et alguse võib saada Assamis elavate etniliste vähemuste tõsine diskrimineerimine. Register tekitas kartuse, et riigist hakatakse välja saatma peamiselt bengali keelt rääkivaid moslemeid. 

Aktivistide arvates kasutavad hindu rahvuslased NRCd ettekäändena rünnakuks bengali kogukonna vastu, kellest suur osa on moslemiusulised. 

Ametnikud väidavad, et Bangladeshi illegaalid on bengali kogukonda imbunud ning elavad seal võltsitud dokumentidega. Seetõttu usutakse, et põhjalik kontroll on ainus viis probleemiga tegelemiseks. Peaminister Narendra Modi valitsus on üritanud rahvale kinnitada, et NRC pole poliitikaga seotud ning seda kontrollib India ülemkohus. 

Vägivaldset reaktsiooni kartvad ametnikud kinnitasid, et mitte kedagi ei oota ees kohene riigist väljasaatmine ning võimalik on esitada kaebus. 

«Assami ja India kui terviku jaoks on käes ajalooline päev. Jõudsime esimese täieliku NRC kava avaldamisega teetähiseni,» ütles India tsensusvolinik Shailesh pressikonverentsil.

Registrisse saamise taotlusi sai hakata esitama 2015. aastal. Shaileshi sõnul esitati Assamis 32,9 miljonit taotlust, millest 28,9 miljonit rahuldati ja taotlejad kanti nimekirja.

Nimekirjast välja jäänud inimesed saavad 30. septembrini väljajätmise vaidlustada ning saada oma nimi lõplikku nimistusse. Tähtaja aegumiseni ei määratleta kedagi ebaseaduslikuks immigrandiks, ütles Shailesh.

Tagasi üles