USA ähvardab Rahvusvahelist Kriminaalkohut sanktsioonidega

USA rahvusliku julgeoleku nõunik John Bolton.

FOTO: Andrew Caballero-Reynolds / AFP / Scanpix

USA rahvusliku julgeoleku nõunik John Bolton nimetas eile Rahvusvahelist Kriminaalkohut (ICC) ohtlikuks ja aruandekohustuseta organisatsiooniks, mis kujutab endast rünnakut Ühendriikide suveräänsusele ning ähvardas selle kohtunikke sanktsioonidega.

«Teoorias võtab ICC kõige jõhkramate kuritegude toimepanijad nende kuritegude eest vastutusele, pakub ohvritele õiglust ja heidutab tulevasi rikkumisi,» ütles Bolton.

Praktikas aga on kohus olnud tema sõnul ebaefektiivne, aruandekohustuseta ning varjamatult ohtlik Ameerika Ühendriikidele, Iisraelile ja teistele Washingtoni liitlastele.

Boltoni sõnul lükkavad Ühendriigid tagasi iga ICC sammu mõista õigust USA sõjaväelaste ja luuretöötajate üle kinnipeetavate väidetava väärkohtlemise eest Afganistanis. USA rahvusliku julgeoleku nõunik nimetas seda täiesti alusetuks ja õigustamatuks juurdluseks.

«Ühendriigid kasutavad kõiki vajaminevaid vahendeid enda ja meie liitlaste kodanike kaitsmiseks ebaõiglase kohtumõistmise eest selles mittelegitiimses kohtus,» sõnas ta.

«Kui kohus võtab sihikule meid, Iisraeli või teisi USA liitlasi, ei kavatse me käed rüpes istuda,» lausus Bolton.

Ameerika Ühendriikide poolel ICC asutamise juures olnud David Scheffer mõistis Boltoni väljaütlemised hukka. 

«Boltoni tänane kõne isoleerib Ameerika Ühendriigid rahvusvahelisest kriminaalõigusest ja õõnestab tõsiselt meie juhtkonna võimekust mõista õigust jõledade kuritegude eest mujal maailmas,» ütles Scheffer ja lisas, et Boltoni kõnes esitatud seisukohad esindavad topeltstandardit, mida võivad kasutada ka autoritaarsed režiimid ülejäänud maailmas, et ignoreerida rahvusvahelisi püüdeid kuritegevusega võitlemisel.

ICC asutanud Rooma statuut allkirjastati 1998. aasta juulis, kuid kohus loodi ametlikult alles 2002. aasta 1. juulil mandaadiga mõista õigust sõja- ja inimsusvastaste kuritegude ja genotsiidi juhtumites.

USA endine president Bill Clinton allkirjastas Rooma statuudi, kuid tema ametijärglane George W. Bush võttis sellelt Ühendriikide allkirja tagasi, viidates hirmule, et ameeriklased antakse poliitilistel põhjustel ebaõiglaselt kohtu alla.

Kuigi Ühendriigid ei ole ICC liikmesriik, on selle kodanikele võimalik esitada süüdistusi liikmesriikides toimepandud kuritegude eest. Afganistan on olnud kohtu liige alates 2003. aasta maist.

Tagasi üles