Euroopa Parlament toetas Ungari vastu rikkumismenetluse algatamist
Täiendatud

Ungari peaminister Viktor Orbán.

FOTO: EPA / Scanpix

Euroopa Parlament hääletas täna ülekaalukalt Ungari peaministri Viktor Orbáni valitsuse poliitikat tauniva resolutsiooni poolt.

Euroopa Parlamendi kodanikuvabaduste komisjon, mis Ungari olukorra kohta raporti koostas, leidis, et sealsed arengud on kaasa toonud tõsise süsteemse ohu Euroopa Liidu põhiväärtustele. Komisjon leiab, et Ungaris on Euroopa väärtused sattunud tõsisesse ohtu, mõeldes selle all eelkõige kohtuvõimu sõltumatust, sõnavabadust, vähemuste õigusi, riigis asuvate immigrantide ja põgenike olukorda.

Seetõttu tegi komisjon parlamendi täiskogule ettepaneku kutsuda liikmesriike üles algatama Euroopa Liidu lepingu artikli 7 lõikes 1 ette nähtud menetlus. Kodanikuvabaduste komisjoni arvamust toetasid ka parlamendi eelarve-, kultuuri ja hariduse, põhiseaduse ning naiste õiguste ja soolise võrdõiguslikkuse komisjonid. 

Tegemist on esimese korraga, kui Euroopa Liit on võtnud vastu otsuse rakendada Euroopa Liidu lepingu punkti 7, millega rakendatakse meetmed ühe liikmesriigi vastu. Meetmete rakendamine võib viia selleni, et Ungari kaotab hääleõiguse. 

Poolthääle andis 448 parlamendisaadikut, vastu oli 197.

Nüüd peavad Euroopa Liidu 28 liikmesriigi valitsused parlamendi ettepaneku heaks kiitma. Hääleõiguse peatamiseks on tarvis kõigi liikmesriikide heakskiitu, aga tõenäoliselt ei kiida ettepanekut heaks Poola.

Tagasi üles