Euroopa inimõiguskohus: Briti pealtkuulamisprogramm rikkus õigusi

Euroopa Inimõiguste Kohus Strasbourgis.

FOTO: Frederick Florin / AFP / Scanpix

Suurbritannia võimude pealtkuulamisprogramm rikkus inimeste õigust privaatsusele, otsustas Euroopa Inimõiguste Kohus täna kuulutades programmi mõned aspektid ebaseaduslikuks.

Briti ajakirjanikud ja aktivistid kaebasid programmi Strasbourg'is asuvasse inimõiguskohtusse pärast endise USA luuretöötaja Edward Snowdeni paari aasta taguseid paljastusi.

Inimõiguskohus otsustas kaasuses, milles olid vastamisi vabaühendus Big Brother Watch, teised organisatsioonid ja Briti valitsus häältega viis poolt ja kaks vastu, et massiline infokogumine rikkus Euroopa Inimõiguste Konventsiooni (ECHR) artikkel 8, mis tagab õiguse privaatsusele, ning et info sõelumisprotsessi reguleerivad tagatised olid ebapiisavad.

Jälgimisprogrammi olemasolu endast konventsiooni rikkumist ei kujutanud, kuid selline režiiim pidi austama pretsedendiõigusega paika pandud kriteeriumeid.

Jälgimise seaduslikkuse küsimuses otsustas kohus häältega kuus ühe vastu, et kommunikatsiooniteenuse pakkujate andmete hankimine ei olnud kooskõlas seadusega ja et salastatud ajakirjandusliku materjali kaitsvad tagatised olid ebapiisavad.

Samas lükkas kohus hagi tagasi küsimuses, kas Suurbritannia rikkus luureandmeid teiste riikide valitsustega jagades nende õigusi veelgi, leides, et sellega nende õigusi ei rikutud.

Snowden redutab alates USA julgeolekuteenistuste jälgimisoperatsioonide ulatuse paljastanud ning välisluuret kahjustanud saladokumentide lekitamisest 2013. aastal Venemaal. Kodumaal ootaks teda kohtu alla andmine kuritegude eest, mille eest on ette nähtud kuni 30-aastane vangistus.

Tagasi üles