George H. W. Bushi või lihtsalt George Bushi, nagu teda tunti enne vanima poja George W. Bushi presidendiks saamist 2001. aastal, lahkumine on ühtlasi viimase 20. sajandi suure riigimehe minek. 

Siinkohal on silmas peetud eelkõige nn. lühikest 20. sajandit, Hobsbawmi nn. Äärmuste ajastut (1914–1991), mille lõppedes sai otsa ka Bushi karjäär.

Ta oli maailmapoliitika tipus 1970–1980ndatel ja kui 1993. aasta jaanuaris lõppes tema presidentuur, oli otsa saanud ka see maailm, see geopoliitiline kliimavööde, milles ta ennast koduselt tundis ja tegutses.

Külm sõda oli lõppenud ja Nõukogude Liit kadunud, uues ja harjumatus maailmas andsid tooni Bill Clinton, Boriss Jeltsin ja teised uue aja kangelased. Bushi lühikesest presidentuurist ehk tähtsam ja õppetunnina meile väärtuslikumgi on aga tema elukäik ja isiksus laiemalt, enese ülestöötamine ja suure poliitilise dünastia loomine.