iDeal kampaania

Hollandi parlament võttis vastu auahne kliimaseaduse

Euroopa Liit on võtnud kliimamuutuste vastu võitlemisel maailmas sisse liidrirolli.

FOTO: EPA / Scanpix

Hollandi parlament võttis neljapäeval suure häälteenamusega vastu uue kliimaseaduse, mille eesmärk on kasvuhoonegaaside väljapaiskamist oluliselt kärpida.

Alamkojas heaks kiidetud seadus näeb ette 2050. aastaks süsinikdioksiidiheite 95-protsendist vähendamist 1990. aasta tasemega võrreldes. Juba 2030. aastaks tuleb heidet kärpida 49 protsenti.

Kogu Hollandi elektritootmine peab 2050. aastaks olema 100-protsendiliselt süsinikuneutraalne. Seadus näeb ette kontrollimehhanismi, mis tagama eesmärkide täitmise.

Hääletust tumestas paraku keskkonnaühenduste ja ametiühingute otsus lahkuda läbirääkimistelt, millega püüti töötada välja tegevuskava eesmärkide saavutamiseks. Valitsus, tööstuse ja põllumajanduse esindajad ning keskkonnaühendused ja ametiühingud arutasid nn kliimalepet mitu kuud.

Kokkuleppele alla kirjutamast keeldunud organisatsioonide hulgas oli Greenpeace, kelle sõnul ei ole eesmärgid piisavalt ambitsioonikad, ei too kaasa vajalikku energiaüleminekut ega kehtesta süsinikuheitele maksu, mis tabaks kõige rängemalt suuri saastajaid.

Kõik Hollandi parlamendi erakonnad aga toetasid kliimalepet, mis tuleb veel heaks kiita ülemkojas.

Euroopa Komisjon pakkus novembris välja pikaajalise strateegia eesmärgiga peatada maakera kliima soojenemine 1,5 kraadil, milleks tuleks ühendusel püüelda 2050. aastaks "kliimaneutraalsuse" poole.

Asjatundjate hinnangul nõuaks see majanduse põhjalikku ümberkorraldamist ja sajandi keskpaigaks tuleks fossiilkütustest loobuda.

Hollandi roheliste liider Jesse Klaver tervitas parlamendis vastu võetud seadust, kuid pahandas süsinukumaksu väljajäämise pärast.

Tagasi üles