Baltikumi pensionäride vaesusrisk on Euroopa Liidu kõrgeim

Euroopa Liidus ähvardab vaesusrisk enim Balti riikide pensionäre.

FOTO: imageBROKER/Jan Tepass / imago/imagebroker / Scanpix

Eurostati 2017. aasta andmete põhjal koostatud raportist selgub, et Balti riikide pensionäridel vaesusrisk on Euroopa Liidu liikmesriikide kõrgeim. 

2017. aasta andmetele tuginedes on Euroopa kõige kõrgema pensionäride vaesusriskiga riik Eesti, kus vaesusesse jäämine ähvardab lausa 46,1 protsenti vanemaealistest.

Eestile järgnevad Läti 43,7, Leedu 36,7 ja Bulgaaria 32,4 protsentiga. Balti riikidele ja Bulgaariale järgnevad raporti põhjal Horvaatia 24,5, Malta 21,8 ja Küpros 21,6 protsendiga.

Kõige madalam on pensionäride vaesusrisk Prantsusmaal, kus see ähvardab 7 protsenti vanemaealistest. Prantsusmaa kõrval on heas olukorras Slovakkia 7,6, Taani 8,6, Ungari 9,1 ja Luksemburg 9,3 protsendiga.

Euroopa Liidus keskmiselt ähvardab 2017. aasta andmete põhjal vaesusrisk 14,2 protsenti pensionäridest. See on veidi kõrgem, kui 2016. aastal, mil vaesusrisk ähvardas 13,6 protsenti vanemaealistest. Antud number on pidevas kasvus alates 2013. aastast, mil see oli 12,6 protsenti.

Raporti koostamisel ei arvestatud Iirimaad, sest sealsed andmed polnud kättesaadavad. 

Tagasi üles