Uuring: Saksamaa vajab igal aastal 260 000 uut võõrtöölist

Sisserändajatele töö- ja väljaõppe võimalusi tutvustav mess Berliinis.

FOTO: Caro / Hechtenberg / Scanpix

Et tulla toime rahvaarvu kahanemisest tingitud töökäte nappusega, vajab Saksamaa kuni aastani 2060 igal aastal vähemalt 260 000 uue võõrtöölise lisandumist, selgub täna avaldatud uurimusest.

Bertelsmanni Fondi avaldatud uurimuse kohaselt ei piisa selle arvu saavutamiseks Euroopa Liidu riikidest lähtuvast töörändest ning seega peab võõrtöölisest 146 000 Saksamaale saabuma väljastpoolt euroliitu.

Uuringus hinnatakse, et igal aastal saabub ELi riikidest edaspidi Saksamaale 114 000 inimest, kuid rahvastikumuudatused ning majanduslike erinevuste kahanemine bloki sees tähendab, et inimestel on tulevikus vähem motivatsiooni sinna elama ja töötama kolida.

Bertelsmanni Fondi tegevjuht Jörg Dräger tõi välja, et ametlikel andmetel saabus 2017. aastal Saksamaale kõigest 38 000 töölist, kes jäid riiki püsivalt elama.

Rahvastiku vananemise tõttu kahaneb Saksamaa tööealine elanikkond 2060. aastaks ilma sisserändeta 16 miljoni inimese ehk koguni kolmandiku võrra. Ilma immigratsioonita võib see viia maailma suuruselt neljanda majanduse jaoks hävitavate tulemusteni.

Seejuures on uurimuse stsenaariumis aluseks võetud, et sündimus Saksamaal edaspidi kasvab, rohkem nais astub tööellu ning pensioniiga tõuseb 70 eluaastani.

Uurimuse kokkuvõttes soovitatakse Saksamaal kiiresti võtta vastu immigratsiooniseadus, mis meelitaks riiki oskustöölisi ja tippspetsialiste, aga ka arendaks välja sirgjoonelisemad integratsioonikavad.

Uurimuse viisid läbi Saksamaa tööturu-uuringute instituut ja Coburgi ülikool.

Tagasi üles