Kohus otsustas: Nõukogude repressioon Leedu metsavendade vastu oli genotsiid

Portree Leedu metsavendade juhist Adolfas Ramanauskas-Vanagasest.

FOTO: PETRAS MALUKAS / AFP / Scanpix

Euroopa Inimõiguste kohus (ECHR) otsustas täna, et Leedus kohtutel oli õigus kuulutada Nõukogude Liidu repressioonid Leedu metsavendade vastu genotsiidiks. 

Strasbourgis asuv kohus lükkas häältega viis poolt ja kaks vastu tagasi endise Nõukogude KGB agendi Stanislovas Drėlingase edasikaebuse enda süüdimõistmise suhtes osalemise eest 1956. aasta operatsioonis ühe Leedu metsavendade juhi Adolfas Ramanauskas-Vanagase kinnipidamiseks. 

ECHR otsustas märgilises kohtuotsuses jätta jõusse Leedu ülemkohtu selgitus, et Nõukogude okupatsioonivõimude tegevus Leedu metsavendade hävitamisel kujutas endast genotsiidi Leedu rahva vastu. 

Inimõiguskohtu teatel oli Nõukogude repressioonidel selge eesmärk avaldada mõju Leedu rahva demograafilisele olukorrale ja Leedu metsavennad, nende abistajad ja toetajad etendasid elutähtsat rolli rahvusliku identiteedi, kultuuri ja Leedu rahva eneseteadvuse kaitsmisel. 

Kuigi Drėlingas ei langetanud otsust Ramanauskas-Vanagas hukata, ei pidanuks isegi üksiksõdur olema võimeline näitama üles täielikku, pimedat kuulekust käskudele, mis rikkusid jõhkralt rahvusvaheliselt tunnustatud inimõigusi, eriti õigust elule, millel on inimõiguste hierarhias kõrgeim väärtus, teatas ECHR.

Ramanauskas-Vanagas juhtis sõja järel Leedu lõunaosas Dzūkija piirkonnas metsavendi ja oli üks 1949. aastal Leedu vabadusvõitlejate deklaratsioonile allakirjutanutest. Samal aastal määrati ta Leedu kaitsejõudude ülemaks.

Pärast mitut redus veedetud aastat vahistasid Nõukogude võimud ta 1956. aastal, piinasid teda jõhkralt ja hukkasid aasta hiljem.

Tagasi üles