Grusiinid ei ole korruptsiooniga kokku puutunud, kuid tajuvad seda

Gruusia presidendiloss pealinnas Thbilisis.

FOTO: Mihkel Maripuu

Grusiinid ei ole viimase aasta jooksul korruptsiooniga kokku puutunud, kuid tajuvad seda eelkõige riigiametnike ja –ettevõtete puhul, selgub Kaukaasia Uuringute Keskuse küsitlusest, mille tellis rahvusvahelise korruptsioonivastane organisatsioon Transparency International.

98 protsenti vastanutest kinnitas, et neilt või nende pereliikmetelt pole viimase aasta jooksul altkäemaksu nõutud ja vaid üks protsent väitis vastupidist, selgub civil.ge veebiküljel avaldatud uuringust. Samas arvas 59 protsenti Gruusia elanikest, et riigiametnikud üldiselt kuritarvitavad oma ametipositsiooni, 21 protsenti pidas ametnikke ausateks.

38 protsenti nimetas riigiametnike korruptsiooni peamiseks ilminguks oma positsiooni kasutamist isiklike eesmärkide saavutamiseks, eelkõige pereliikmetele ja sugulastele soodsa töökoha leidmiseks. 33 protsenti vastas, et osaliselt võib see niimoodi olla ja 15 protsenti seda korruptsiooniliiki ei tajunud. 

52 protsenti vastanutest kahtlustasid, et ametnikud teevad riigihangetega sohki endaga seotud ettevõtete kasuks, 13 protsenti seda ei uskunud.

Riigiametisse tööle saamise eeldusena nimetas tutvusi 31 protsenti, head haridust 28 protsenti ja töökogemust 19 protsenti.

Kaukaasia Uuringute Keskus viis küsitluse läbi 20. veebruarist 5. märtsini, selles osales 2087 Gruusia elanikku kogu riigist.

Transparency Internationali eelmise aasta korruptsioonitajumise indeksis oli Gruusia 180 riigi hulgas koos Lätiga 41. kohal. Gruusia naaberriikidest oli 105 Armeenia, 138 Venemaa  ja 152 Aserbaidžaan. Eesti jagas koos Iirimaa ja Jaapaniga 18. kohta.

Kõige vähem tajusid korruptsiooni Taani, Uus-Meremaa ja Soome elanikud, kõige korrumpeerunumaks pidasid oma koduriiki Somaalia elanikud.

Tagasi üles