Külalistöölistega tehtud vead vaevavad Saksamaad

  • Saksamaal tuleks leppida karmi tõega, et suur osa migrantitest riigist ei lahku.
  • Lõimumiseks on oluline haridus ja laste suunamine saksakeelsetesse koolidesse.
  • Migrantide radikaliseerumise vältimiseks on tähtis nende aktsepteerimine.
  • Põletavate rändeteemade valguses tõstatub ka enamuse kultuuri kaitsmise küsimus.

Süüria ja Afganistani päritolu põgenikest lapsed Berliinis saksa keele tunnis. 

FOTO: Igor Zarembo/Sputnik/Scanpix

Nii nagu jäid Saksamaale paljud Teise maailmasõja järel sinna plaani kohaselt vaid ajutiselt saabunud külalistöölised, ei lahku riigist tõenäoliselt ka suur osa sinna viimastel aastatel saabunud migrantidest, tõdesid Saksa teadlased. Seetõttu tuleb vältida lõimumisel varem tehtud vigu ja tagada migrantidele ligipääs haridusele ja keeleõppele.

Tellijale

Lõimumispüüdlusi varjutab keeleõppijate aeglane edasijõudmine, migrantide tihe koondumine linnadesse ja kartus, et multikultuurilisus ehk idee erineva kultuurilise ja usulise taustaga inimeste harmoonilisest kooselust üksteise naabruses on võib olla määratud läbikukkumisele.

Tagasi üles