G20 rahandusjuhid lubasid kaitsta globaalset majanduskasvu

G20 riikide rahandusministrid ja keskpankade juhid Jaapanis Fukuokas.

FOTO: Kim Kyung-Hoon / Reuters / Scanpix

G20 riikide rahandusministrid ja keskpankade juhid lõpetasid täna kahepäevase kohtumise Jaapanis lubadusega kasutada üleilmse majanduskasvu kaitseks kõiki nende käsutuses olevaid võimalusi. 

«Kinnitame valmidust kasutada kõiki poliitilisi vahendeid, et saavutada tugev, kestlik, tasakaalustatud ja kaasav majanduskasv ja kaitsta majandust riskide eest,» märgiti kohtumise lõppkommünikees.

Nad hoiatasid, et kaubandus- ja geopoliitilistest pingetest tulenevad riskid on «ägestumas».

Siiski lisasid nad, et riskidest hoolimata näib üleilmne majanduskasv olevat stabiliseerumas ning peaks selle aasta teises pooles ja järgmisel aastal mõõdukalt hoogu koguma.

Kasv aga püsib väike ning riskid on kallutatud negatiivsete faktorite kasuks. «Jätkame nende riskidega tegelemisega ning oleme valmis rohkem tegutsema,» lisasid nad.

Liidrid rõhutasid, et «rahvusvaheline kaubandus ja investeeringud on tähtsad kasvu, produktiivsuse, innovatsiooni, töökohtade loomise ja arengu mootorid».

Rahandusjuhid töotasid suurendada püüdlusi rahvusvahelise maksusüsteemi reformimiseks selliselt, et see hõlmaks ka internetihiide.

Nad lubasid teha koostööd «globaalselt õiglase, jätkusuutliku ja kaasaegse rahvusvahelise maksusüsteemi nimel ning tervitama rahvusvahelist koostööd kasvumeelse maksupoliitika edendamise nimel».

Vastuseks «digitaliseerimisest tõusetuvatele maksualastele väljakutsetele», mille taustal on arutelu internetihiidude nagu Google ja Facebook maksustamisest, lubasid ministrid rohkem «püüelda üksmeelel põhinevate lahenduste poole» ning anda 2020. aastaks välja lõppraport.

Ministrid ja keskpankurid käsitlesid ka tehnoloogilisi uuendusi nagu krüptovaluuta. Nende sõnul suudavad need «tekitada rahandussüsteemile ja majandusele laiemalt märkimisväärset kasu».

Samas rõhutati lõppavalduses: «Kuigi krüptovara praegu üleilmset finantsstabiilsust ei ohusta, siis oleme riskide vastu valvsad.»

Lisaks arutasid esmakordselt kiirelt vananeva elanikkonna mõju maailmamajandusele.

Maailma suurima majandusega riigid peaksid kaaluma «tööturu osaluse innustamist eriti naiste ja vanemate inimeste seas ning edendama vanuritesõbralikke tööstusi», lisati avalduses.

Riike ärgitati ka kaaluma «maksusüsteemi disainimist võrdsel ja kasvusõbralikul viisil, et vananemisest põhjustatud väljakutsetele saaks paremini vastata».

Ministritel paluti ka kaaluda «finantsinstitutsioonide abistamist selliselt, et nad saaksid oma ärimudelites ja teenustes vajalikke muudatusi teha».

Tagasi üles
Back