USAs lähevad valged meespolitseinikud rassilise ja soolise diskrimineerimise vastu kohtusse

Politseinikud San Franciscos.

FOTO: BECK DIEFENBACH / REUTERS / Scanpix

12 valge nahavärviga meessoost USA San Francisco linna politseinikku väidavad, et neile ei antud ametikõrgendust rassilistel ja soolistel põhjustel. Ametnikud kaebasid politsei diskrimineerimise eest kohtusse, kirjutab Forbes.

Kaebajad saavutasid küll ametikõrgenduse eelduseks olevatel eksamitel kõrgemad hinded vähemuste esindajatest ja naissoost kandidaatidest, kuid väidavad, et ametikõrgendusi andes mindi neist mööda ja eelistati rassi ja soo tõttu kehvema tulemusega politseinikke.

Pärast 1973. aasta rassilise diskrimineerimise kohtuasja võttis San Francisco politsei ametikõrgenduse eelduseks olevatel testidel kasutusele uue hindamissüsteemi. See tähendab, et kõrgeima tulemuse saanud ametniku asemel võib ametikõrgendust anda ka naissoost või vähemust esindavale politseinikule, kelle tulemused mahuvad teatud piiridesse. 1993. aastal sai see süsteem ka ülemkohtu heakskiidu.

San Francisco politsei valib ametikõrgenduse andmisel teatud vahemikku jääva punktiskoori saavutanud ametnike vahel. Testi käigus antakse kandidaatidele hinnang erinevate kriteeriumite alusel, näiteks vaadatakse töö tulemuslikkust, käitumist, haridust, väljaõpet ja kogemusi. Ebavõrdsuse kaotamise eesmärgil rakendatakse ühe kategooriana ka nn positiivset diskrimineerimist.

Ametikõrgendusest ilma jäänud politseinikud pole süsteemiga rahul. Kohtule esitatud dokumentide kohaselt olla testis 22 koha võrra kehvema tulemuse saavutanud naispolitseinik saanud teenimatult ametikõrgendust.

Väidetakse et 12st ametikõrgendust saanud naisest neli poleks seda ilma sugu arvestava süsteemi rakendamiseta saavutanud. Kaebajate sõnul jäi ametikõrgendusest ilma kokku seitse meest.

Kaebajad kahtlustavad ka rassilist diskrimineerimist ja väidavad, et kolm mustanahalist politseiseersanti teenisid välja politseileitnandi auastmele vastava ametikoha, kuigi nad saavutasid 11 valge nahavärviga kandidaadiga võrreldes kehvema tulemuse. Valge nahavärviga politseinikud jäid kaebuse kohaselt ametikõrgendusest ilma.

Tagasi üles