P, 26.03.2023

Euroopa peaprokuröriks saab rumeenlanna Laura Codruța Kövesi

BNS
Euroopa peaprokuröriks saab rumeenlanna Laura Codruța Kövesi
Facebook Messenger LinkedIn Twitter
Comments
Euroopa Prokuratuuri juhiks ja Euroopa peaprokuröriks saav Laura Codruța Kövesi sellel 2018. aasta veebruarist pärineval fotol.
Euroopa Prokuratuuri juhiks ja Euroopa peaprokuröriks saav Laura Codruța Kövesi sellel 2018. aasta veebruarist pärineval fotol. Foto: Reuters / Scanpix

Euroopa Parlament ja Euroopa Liidu Nõukogu leppisid kokku, et esimese Euroopa peaprokurörina nimetatakse ametisse rumeenlanna Laura Codruța Kövesi, teatas Euroopa Komisjon kolmapäeval pressiteates.

Kövesi oli aastatel 2013-2018 Rumeenia riikliku korruptsiioonitõrjedirektoraadi (DNA) peaprokurör ning teda peeti korruptsioonivastase võitluse sümboliks EL-i ühes korrumpeerunuimas riigis. 

Kövesi tee EPPO juhikohale avas paar kuud tagasi Prantsusmaa, mis asus teda toetama pärast seda, kui riigi enda kandidaat valiti juhtima Prantsuse finantsprokuratuuri. Kövesi saab EPPO juhiks kodumaa Rumeenia valitsuse tahte vastaselt. 

Eelarve ja personali eest vastutav Euroopa Komisjoni volinik Günther H. Oettinger sõnas komisjoni pressiteate vahendusel: «Euroopa Komisjon teeb kõik tagamaks, et iga ELi eelarvest kulutatud eurot kasutataks kooskõlas ELi eeskirjadega ja see tooks ELi lisaväärtust. See eeldab ka tõhusat võitlust ELi eelarvet kahjustavate pettuste vastu». 

«Seni on selles olnud oluline roll Euroopa Pettustevastasel Ametil (OLAF), mis jätkab sõltumatu juurdlusasutusena, et ka edaspidi tagasinõudmiste ja muude kaitsemeetmete jaoks vajalikku eeltööd teha. Euroopa Prokuratuur tagab, et liidu tasandi tegevus sellega ei piirdu, ning saadab kurjategijad liidu eelarvet mõjutavate kuritegude eest reaalselt kohtu ette. Soovin äsja valitud peaprokurörile edu tema ees seisvate probleemide lahendamisel. Nii Euroopa Komisjon kui ka OLAF toetavad teda igati tema ees seisvate ülesannete täitmisel,» ütles Oettinger. 

Õigus- ja tarbijaküsimuste ning soolise võrdõiguslikkuse volinik Věra Jourová sõnas: «See kokkulepe näitab selgelt, et EL võtab võitlust raske finantskuritegevuse vastu ja vajadust kaitsta maksumaksja raha väga tõsiselt. Euroopa Prokuratuur on esimene omataoline organ, mis seab esikohale võitluse piiriülese kuritegevuse vastu ja tagab, et ükski ELi eelarvet kahjustav kuritegu ei jää karistamata».

«Selle asutamisega reageeritakse Euroopa kodanike nõudmistele ja antakse Euroopa prokuröridele uued tõhusad vahendid, millega selliseid kuritegusid ELi tasandil uurida ja süüdlased vastutusele võtta. Mul on heameel kokkuleppe üle nimetada kõige esimeseks Euroopa peaprokuröriks Laura Codruta Kövesi. Olen igati veendunud, et pr Kövesi saab Euroopa Prokuratuuri juhina suurepäraselt hakkama. See kokkulepe võimaldab nüüd uuel Euroopa Prokuratuuril 2020. aasta lõpus kavakohaselt tööd alustada. Komisjon jätkab kindlalt ühiste jõupingutuste toetamist võitluses pettuste ja korruptsiooniga Euroopa Liidus,» lausus Jourová.

Igal aastal jääb kogu Euroopas piiriüleste pettuste tõttu riigieelarvete jaoks saamata vähemalt 50 miljardit eurot käibemaksutulu. Euroopa Prokuratuur on Euroopa Liidu sõltumatu ja detsentraliseeritud prokuratuur, mis on pädev uurima Euroopa Liidu eelarvet kahjustavaid õigusrikkumisi, nagu pettusi, korruptsiooni või raskeid piiriüleseid käibemaksupettusi, ning esitama nende toimepanijatele süüdistusi ja nad vastutusele võtma.

12. oktoobril 2017 võeti vastu määrus, millega rakendatakse tõhustatud koostööd Euroopa Prokuratuuri asutamisel. See määrus jõustus 20. novembril 2017. Praegu osaleb Euroopa Prokuratuuri asutamises 22 ELi liikmesriiki (sealhulgas Eesti). Euroopa Prokuratuuri asukoht on Luxembourgis. Laura Codruta Kövesi ametiaeg kestab seitse aastat ja seda ei saa pikendada. Tema ülesanne on korraldada Euroopa Prokuratuuri tööd: esindada prokuratuuri, suunata selle tegevust ja kanda hoolt selle tõhusa toimimise eest.

Märksõnad
Tagasi üles