Euroopa Inimõiguste Kohus: Soome rikkus inimõigusi

Euroopa Inimõiguste Kohtu saal. Pilt on illustratiivne.

FOTO: VINCENT KESSLER/REUTERS/Scanpix

Soome saatis 2017. aastal Iraaki tagasi asüülitaotleja, kes tapeti kolm nädalat pärast tagasijõudmist. Täna teatas Euroopa Inimõiguste Kohus (EIK), et Soome rikkus iraaklasest turvapaigataotleja tagasisaatmisel inimõiguste ja põhivabaduste kaitse konventsiooni.

EIK teatel rikkus Soome konventsiooni teist artiklit, mille põhjal on igal inimesel õigus elada turvaliselt, ning kolmandat artiklit, mis keelab piinamise ja ebainimliku kohtlemise.

44-aastane iraaklane saabus Soome aastal 2015 ja taotles seal asüüli. Mees oli olnud Saddam Husseini võimul oleku ajal Iraagi armee teenistuses. Pärast Husseini režiimi kukutamist naasis ta 2007. aastal kriminaaluurijana siseministeeriumisse, kus tegeles inimõiguste rikkumiste ja korruptsiooni uurimisega.

Oma töökohal oli ta ainuke sunnimoslem. Kui šiiamoslemite poolmilitaarsed üksused rohkem võimu haarama hakkasid, muutus tema olukord tööl keeruliseks ja tema elu oli mitu korda ohus. Tüli käigus ähvardas teda šiiamoslemist töökaaslane, teda tulistati töölt lahkudes. Ta andis tapmiskatsest ka politseile teada, kuid Iraagi ametivõimud ei võtnud midagi tema kaitseks ette.

Ka pärast seda, kui ta 2015 töölt lahkus, üritati teda autopommiga tappa. Ka tema tütart üritati röövida, kuid tal õnnestus põgeneda. Tütar elab praegu Soomes.

2015. aastal põgenes mees koos tütre ja pojaga riigist, tema abikaasa ja veel kaks tütart jäid Iraagis asuvasse peidupaika. Mees taotles Soomes asüüli, kuid Soome migratsiooniamet (Migri) lükkas taotluse tagasi. Kuigi Migri pidas tema juttu usutavaks ning tõdes, et teda oli üritatud Iraagis tappa, leidis amet, et tegemist oli kahe inimese vahelise tüliga.

Otsuse kohusse kaevanud mees ei saanud ka sealt abi ning ta saadeti 2017. aasta lõpul Soomest välja, tagasi Iraaki. Kolm nädalat hiljem tapsid tundmatud ründajad ta tänaval.

EIK leidis, et inimest ei tohi tagasi saata piirkonda, kus on oht tema elule. Liiati oli mees töötanud ka USA logistikaettevõtte jaoks, mis oli omakorda täiendav ohuallikas. Iraaklane oli andnud Soome ametivõimudele detailset infot selle kohta, et ta elu on Iraagis ohus ning Soome ametivõimud ja erinevad kohtuastmed ka ei kahelnud tema sõnades. «Inimõiguste Kohus jõudis järeldusele, et Soome ametivõimud ja kohtud on oma ülesannetes viia ellu inimõiguste konventsiooni teise ja kolmanda artikli kohustusi ebaõnnestunud, kui nad käsitlesid kaebuse esitaja isa turvapaigataotlust,» selgitas EIK.

Soome peab EIK otsusega maksma 20 000 eurot hüvitist iraaklasest mehe tütrele, kes kaebuse esitas.

Tegemist on esimese korraga, kui Soome on rikkunud konventsiooni teist, turvalisust puudutavat artiklit. Kolmanda artikli puhul on Soome saanud tingimisi karistuse aastal 2005. Tookord tahtis Soome saata Kongosse tagasi kunagise diktaatori Mobutu Sese Seko heaks töötanud kongolasest asüülitaotleja, kuid peale EIK otsust mehe tagasisaatmine tühistati.

Tagasi üles
Back